329 dni
10H 52M 54S

Wydarzenia wszystkie

wrzesień »

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
NEWSLETTER

Zamknij okno [x]
NEWS

Warsztaty Szantowe w Szczecinie i Trzebieży

od 22/09/2012, godz. 09:00
do 22/10/2012, godz. 18:00

Szczecin i Trzebież
Warsztaty Szantowe w Szczecinie i Trzebieży


Załącznik: pobierz plik

Warsztaty Szantowe

Czołowi szantymeni poprowadzą serię zajęć, którymi wprowadzą muzykujących żeglarzy do magicznego świata szant i pieśni żeglarskich. Każdy kto na rejsach porusza całą mesę do śpiewu śmiało niech dołączy do nas w tych dniach. Będzie to doskonała okazja do poznania innych muzykujących żeglarzy i klimat do stworze nia czegoś ciekawego...

Wojciech Krawętkowski (Qftry)

Sylwia Fabiańczyk-Makuch - dyrygent chóru Akademii Morskiej 

TERMINY:

22-23.IX.2012

24.IX.2012

 

26.IX.2012 *

03.X.2012 *

10.X.2012*

17.X.2012*

20-21.X.2012

22.X.2012

weekend z szantami w Trzebieży

spotkanie z muzyką żeglarską czyli „Szantowisko" w Rocker Club Szczecin, wystąpi Jerzy Porębski

wieczór z szantami - warsztaty trzygodzinne

wieczór z szantami - warsztaty trzygodzinne

wieczór z szantami - warsztaty trzygodzinne

wieczór z szantami - warsztaty trzygodzinne

weekend z szantami w Trzebieży

Koncert finałowy czyli „Szantowisko" w Rocker Club Szczecin, wystąpi zespół Stare Dzwony

*dzień tygodnia może ulec zmianie w zależności od preferencji uczestników

Zgłoszenia na warsztaty na załączonym formularzu winny być przesłane pocztą elektroniczną na adres biuro@maszoperia.szczecin.pl do dnia 19 września 2012r.

Formularz zgłoszeniowy (DOC)w załączniku

Warsztaty dofinansowane przez Miasto Szczecin. Uczestnik pokrywa jedynie koszt zakwaterowania i wyżywienia podczas weekendowych zgrupowań w Trzebieży, łącznie 160zł.

Partnerem projektu jest Miasto Szczecin

REGULAMIN WARSZTATÓW SZANTOWYCH 22.IX.2012 - 22.X.2012 Szczecin - Trzebież

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami warsztatów jest Stowarzyszenie Klub Żeglarski Maszoperia

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i wpisania na listę jest:

a. akceptacja niniejszego Regulaminu,

b. dostarczenie poprawnie wypełnionej Karty uczestnika warsztatów szantowych

c. zakwalifikowanie się do udziału w warsztatach

d. wniesienie opłaty 160zł

3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do:

a. regularnego i punktualnego przychodzenia na zajęcia,

b. wykonywania poleceń instruktora

4. Warsztaty obejmują 44 godziny zajęć i kończą się Koncertem Finałowym, który odbędzie się w dniu 22 X 2012 w Rocker Club Szczecin.

II. Cele imprezy

1. Stworzenie warunków do utworzenia zespołu szantowego, który będzie miał okazję wystąpić podczas Koncertu Finałowego w dniu 22 X 2012 w Rocker Club Szczecin.

2. Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego solistów.

3. Promowanie uczestników warsztatów.

4. Integracja miłośników śpiewania szant.

Klub Żeglarski Maszoperia Szczecin 70-482, biuro@maszoperia.szczecin.pl al. W. Polskiego 90, www.maszoperia.szczecin.pl fax: 91 421 02 04 www.facebook.com/MaszoperiaSzczecin

5. Popularyzacja śpiewu wśród młodzieży i dorosłych, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.

III. Termin i miejsce warsztatów

22-23.IX.2012

24.IX.2012

26.IX.2012 *

03.X.2012 *

10.X.2012*

17.X.2012*

20-21.X.2012

22.X.2012

weekend z szantami w Trzebieży spotkanie z muzyką żeglarską czyli „Szantowisko" w Rocker Club Szczecin, wystąpi Jerzy Porębski i jego gość Patrick Lee

wieczór z szantami - warsztaty trzygodzinne

wieczór z szantami - warsztaty trzygodzinne

wieczór z szantami - warsztaty trzygodzinne

wieczór z szantami - warsztaty trzygodzinne

weekend z szantami w Trzebieży

Koncert finałowy czyli „Szantowisko" w Rocker Club Szczecin, wystąpi zespół Stare Dzwony

*dzień tygodnia może ulec zmianie w zależności od preferencji uczestników

IV. Program ramowy warsztatów

1. Historia szant (Systematyka: rodzaje szant-rodzaje pracy na pokładzie), Historia wielkich żaglowców („warsztat szantymena"), Historia polskiego ruchu szantowego.

2. kształcenie i rozwijanie warsztatu technicznego (emisja, oddech, wzmocnienie głosu, jak ćwiczyć samemu, ćwiczenia i plan nauki na przyszłość)

3. poznawanie różnych gatunków muzycznych w ramach poszukiwania prawdziwie własnej stylistyki i sposobu wypowiedzi poprzez śpiew

4. tworzenie własnego repertuaru czyli nauka piosenek i rozumienie ich interpretacji, doboru piosenek i przygotowania repertuaru.

5. prezentacja siebie na scenie, pokonywanie tremy i poznawanie technik pomagających w samoakceptacji. Klub Żeglarski Maszoperia Szczecin 70-482, biuro@maszoperia.szczecin.pl al. W. Polskiego 90, www.maszoperia.szczecin.pl fax: 91 421 02 04 www.facebook.com/MaszoperiaSzczecin

V. Uczestnicy

1. W warsztatach mogą wziąć udział osoby które ukończyły 16 lat.

2. Zgłoszenia na warsztaty na załączonym formularzu winny być przesłane pocztą elektroniczną na adres biuro@maszoperia.szczecin.pl do dnia 19 września 2012r.

3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w warsztatach.

4. Ilość miejsc ograniczona; w sytuacji dużego zainteresowania warsztatami o przyjęciu zdecyduje komisja w trakcie pre-castingu w dniu 20 września 2012 r. w Szczecinie. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztaty. Każdy uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub osobiście o decyzji komisji rekrutacyjnej.

VI. Przepisy ogólne

1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

2. Uczestnicy pokrywają koszt noclegu i wyżywienia podczas zgrupowań weekendowych dokonując przelewu w kwocie 160zł na konto Klubu Żeglarskiego Maszoperia nr 35 1300 0000 2076 3842 3185 0001

3. Uczestnicy przybywają na koszt własny.

4. Stowarzyszenie organizuje uczestnikom wyżywienie oraz nocleg.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące warsztatów szantowych można uzyskać pisząc na adres: biuro@maszoperia.szczecin.pl lub pod numerem tel. 608 042 753.

Paweł Myłka

Prezes Stowarzyszenia Klub Żeglarski Maszoperia

Inspirować będą:

Jerzy Porębski

Marek Szurawski

Andrzej Mendygrał


back

Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek