REGATY POLONEZA KALENDARZ

grudzień »

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NEWS
13.02.10
- Regaty Polonez Cup Sailnews
« POWRÓT

Historia Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza


HISTORIA

BAŁTYCKIE REGATY SAMOTNYCH ŻEGLARZY O PUCHAR POLONEZA I ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH

(Baltic Single & Double Handed Polonez Cup Race - Od 2010 r kontynuujemy historię i tradycję Bałtyckich regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza)

Inicjatorami samotnego ścigania się na Bałtyku byli kapitanowie Jerzy Siudy i Kazimierz Jaworski, którzy 1 czerwca 1973 roku urządzili „prywatne" samotne regaty  Świnoujście - Christianso - Świnoujście, wypłynęli na jachtach tego samego typu Taurus dla uczczenia rejsu kpt. Krzysztofa Branowskiego jachtem Polonez dookoła świata, była to pierwsza edycja kontynuowanych w latach kolejnych Regat Samotników o Puchar Poloneza.

W roku 1974 powstał Jacht Klub WSM, którego pierwszym Komandorem został kpt. ż.w. Andrzej Jaśkiewicz. Klub od czasu powstania podjął się dalszej organizacji Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy. Patronat Regatami objął JM Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie - doc. mgr kpt. ż w. Eugeniusz Daszkowski. Koordynatorem drugiej edycji regat został P. Stelmarczyk ówczesny pracownik J.K. WSM, kolejne edycje koordynowane były przez Antoniego Brancewicza, który objął funkcję komandora klubu.

Regaty Poloneza odbywały się od 1973 r do roku 1983 z roczną przerwą w 1982r kiedy to zorganizowano zamiast Regat Poloneza regaty dwuosobowe o Puchar rektora WSM. Po zaprzestaniu organizacji Regat Poloneza zorganizowano jeszcze jedną edycję regat dwuosobowych na trasie: Świnoujście - Oland Sodra Ground - Świnoujście - Niestety Jacht Klub WSM zakończył działalność pod koniec lat dziewięćdziesiątych, jachty zostały sukcesywnie wyprzedane, a klub definitywnie został rozwiązany.

Kazimierz Jaworski i Jerzy Siudy planowali, aby start do Regat Poloneza odbywał się cyklicznie 25 maja o godzinie 17, w rocznicę wejścia Krzysztofa Baranowskiego do Plymouth. W latach późniejszych zmieniano kilkukrotnie datę startu - aktualnie regaty odbywają się w sierpniu.

Kapitan Krzysztof Baranowski Na jachcie „Polonez" był honorowym uczestnikiem II Regat w roku 1974, w roku 1977 regaty odbyły się po raz pierwszy w obsadzie międzynarodowej. Wystartował znany żeglarz z Czechosłowacji - Richard Konkolski z Jacht Klubu Bohumin. Aktualnie - od roku 2011 w regatach biorą regularnie udział żeglarze zagraniczni, ich liczba z roku na rok się zwiększa.

Nagrodą główną, o którą walczą samotnicy, jest wieczysty „PUCHAR POLONEZA" ufundowany przez dyrektora Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonia Teligi - Edmunda Bąka. Puchar otrzymuje kapitan jachtu, który w najkrótszym czasie przeliczeniowym pokonał trasę regat. Historycznie puchar wręczany był w grupach IOR, aktualnie jest wręczany w grupach ORC i KWR.

Trasa regat pozostaje nadal niezmienna - Świnoujście - minięcie lewą burtą grupy wysp Christiansø - Świnoujście NON STOP. Start honorowy w edycjach historycznych odbywał się w Szczecinie o godzinie 17:00 spod Wałów Chrobrego, natomiast start do wyścigu odbywał się następnego dnia w godzinach poobiednich z redy portu Świnoujście, w chwili obecnej w Szczecinie odbywa się co roku uroczyste zakończenie.

Historycznie do regat dopuszczone były jachty, których długość całkowita była nie mniejsza niż 9 m. i posiadały świadectwo pomiarowe IOR Mark II lub III. Warunkiem dodatkowym dopuszczenia do regat było: uzyskanie indywidualnej, pisemnej zgody PZŻ na udział w regatach, oraz  uzyskanie w Orzeczeniu Zdolności Żeglugowej i w Karcie Bezpieczeństwa wydanej przez Urząd Morski adnotacji, że jacht jest dopuszczony do żeglugi 1-osobowej. W chwili obecnej kapitanowie jachtów posiadających kartę bezpieczeństwa muszą podobnie jak w latach historycznych występować o wydanie indywidualnej karty bezpieczeństwa dla żeglarza samotnika i jego jachtu.

Warunkiem dopuszczenia do regat było złożenie pisemnego oświadczenia uczestnika startującego po raz pierwszy o jego uprzednim udziale i ukończeniu Regat Samotnych Żeglarzy na Jeziorze Dąbskim lub podobnych, co najmniej równorzędnych regat na innym akwenie, albo też złożenie oświadczenia sporządzonego w oparciu o dziennik o przeprowadzonym, samotnym treningu na jachcie zbliżonym typem i wielkością do jachtu zgłoszonego, na trasie minimum 20 Mm. pokonanej pod żaglami bez użycia silnika, z tym że trening musi być rozpoczęty i zakończony w tym samym porcie.

Obecnie dopuszczane do wyścigu są jachty dowolnej długości (aktualny rekordzista - Szymon Kuczyński pokonał trasę regat w roku 2012 na jachcie Lilla My typu Setka - 5 m dł. w czasie 106 h) Aktualne warunki dopuszczenia do regat są publikowane w dokumentach danej edycji: wymagane jest spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa dotyczących jachtu i uczestnika. Historycznym celem regat było popularyzowanie żeglarstwa, utrwalenie pamięci o rejsie wokółziemskim jachtu „POLONEZ" oraz umożliwienie treningu kandydatom do Transatlantyckich Regat Samotnych Żeglarzy.

Aktualne cele jakie stawia przed sobą organizator :

KONTYNUACJA TRADYCJI I HISTORII: Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, oraz sukcesów polskich morskich żeglarzy regatowych

PROFESJONALIZM I PRESTIŻ: tworzenie nowej jakości organizacji topowych żeglarskich imprez sportowych

PROMOCJA MIAST, REGIONU i KRAJU: woj. zachodniopomorskie, Szczecin, Świnoujście, Polska

PROMOCJA i ROZWÓJ ŻEGLARSTWA PEŁNOMORSKIEGO: wpływ na kreowanie i rozwój polskiego morskiego żeglarstwa regatowego

PROMOCJA, TRENING i ROZWÓJ STARTUJĄCYCH ŻEGLARZY: stworzenie warunków do podnoszenia poziomu sportowego uczestników, promocja i budowanie ich wizerunku w sferze medialnej, oraz stworzenie możliwości do dalszego rozwoju indywidualnych morskich i oceanicznych projektów żeglarskich

STABILNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE - cykliczna impreza sportowa o charakterze krajowym i międzynarodowym

INNOWACYJNOŚĆ: PIERWSZE I JEDYNE na Bałtyku Regaty korzystające z profesjonalnego satelitarnego Trackingu jachtów. Polonez Cup jako pierwsze morskie regaty pełnomorskie w Polsce od reaktywacji w 2010 - dzięki firmie X-Way zaczęły korzystać z systemu Trackingu GPRS, od roku 2012 r. Regaty Polonez Cup jako jedyne na Bałtyku i w Polsce korzystają z profesjonalnego dedykowanego dla regat rangi światowej - systemu Trackingu Satelitarnego Yellowbrick.

PASJA, POMYSŁ I KREACJA: dostosowanie  do oczekiwań żeglarzy, ciągły rozwój, realizacja kilkuletnich planów rozwoju

NAJDŁUŻSZE I NAJTRUDNIEJSZE - cykliczne regaty na Bałtyku o charakterze sportowym

UCZESTNICTWO TOPOWYCH ŻEGLARZY - do edycji 2013 zaprosiliśmy: K. Baranowskiego, Z. Gutkowskiego, R. Paszke, K. Strzyczkowskiego, T. Cichockiego, K. Szypkę i innych ....

PRZEMYŚLANE I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA PR - prowadzone przez cały rok na wielu płaszczyznach

W chwili obecnej organizatorzy Baltic Polonez Cup starają się kontynuować powyższe cele: wielu aktualnych uczestników traktuje tę imprezę jako trening do swoich przyszłych projektów żeglarskich: wielu z nich zrealizowało i realizuje kolejne ambitne plany żeglarskie (Radosław Kowalczyk, Edward Zając, Krystian Szypka, Kuba Strzyczkowski i wielu innych).

Wprowadzenie grup dwuosobowych w 2013 r ma wspomagać przygotowanie i trening polskich żeglarzy do startów w Światowych regatach dwuosobowych, oraz ma być najlepszym treningiem i motywatorem do przyszłego żeglowania samotnego.

REAKTYWACJA REGAT POLONEZ CUP i XI EDYCJA w 2010 r.

W 2010 roku Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza reaktywowano po 27 letniej przerwie.  Dodajmy, że decyzję o reaktywacji Regat Poloneza podjął Krzysztof Krygier - zapadła ona 1 maja 2010r, po oficjalnym ogłoszeniu pisemnej informacji prasowej P. Stelmarczyka: "Informuję, że przygotowywane przez Jacht Klub AZS i Klub Żeglarzy Samotników Polsko-Niemieckie Regaty Samotników "Pomerania" na trasie (Świnoujście - Ronne Bornholm - Świnoujście) ze względów finansowych w tym roku nie odbędą się".

Regaty Pomerania miały być organizowane, na trasie podobnej do Regat Poloneza. Radek Kowalczyk i Krzysztof Krygier byli zgłoszeni do tych regat i byli zawiedzeni ich odwołaniem. Po ogłoszeniu że regaty Pomerania się nie odbędą postanowili we dwóch (wzorem nomen omen: Kazimierza Jaworskiego i Jerzego Siudego) ruszyć do regat we dwóch na swoich jachtach na historycznej tradycyjnej trasie Świnoujście - Christianso - Świnoujście. Wszystkimi działaniami organizacyjnymi zajął się Krzysztof Krygier i www.portalzeglarski.com - Krzysztof Krygier jest v-ce komandorem YKP Świnoujście i jednocześnie morskim żeglarzem regatowym ze Szczecina. Wsparcia w pierwszej edycji po reaktywacji udzielili:

Sponsorzy: firma Spedycyjna CSL, Targi Poznań Boatshow, X-Way

Zakończenie Regat odbyło się dzięki uprzejmości P. Stelmarczyka i sponsora J.K. AZS Szczecin, wraz z zakończeniem Regat Unity Line na przystani J.K. AZS w Szczecinie. 

Sędzią głównym pierwszej edycji po reaktywacji była Marta Bielinowicz.

Żeglarze korzystali z bazy udostępnionej dzięki uprzejmości Marka Słabego i Polskiej Fundacji Morskiej ze Świnoujścia. Pomoc meteorologiczną dla żeglarzy zapewnił Kazimierz Sawczuk.

Główną nagrodą regat pozostał oryginalny historyczny przechodni Puchar Poloneza. Dla kolejnych zwycięzców reaktywowanej imprezy historyczny Puchar Poloneza przekazała żona ostatniego 3 krotnego zwycięzcy nieżyjącego już wspaniałego żeglarza Jerzego Madei.

W pierwszej edycji po reaktywacji wystartowało 15 żeglarzy, do mety dopłynęli: Marcin Mrówczyński, Henryk Kałuża, Tomasz Chrząścik, Ryszard Klimek, Sławomir Turniak, Cezary Szymański, Andrzej Wojciechowski, Piotr Zorga, Krzysztof Krygier.

Główną nagrodę wręczała Ewa Madeja, żona ostatniego zwycięzcy Jerzego Madei z 1983 r. Puchar Poloneza zdobył organizator Krzysztof Krygier na jachcie Bluefin.

Regatom towarzyszy wspaniała atmosfera żeglarska i niespotykane koleżeństwo wśród startujących żeglarzy.

Warunki meteorologiczne na trasie XI Regat były bardzo trudne, trasa do Christianso przebiegała przy kursach spinakerowych z siłą wiatru początkowo do 5 B potem wiatr osłabł, aż do zera. Droga powrotna była sprawdzianem dla umiejętności żeglarskich, wytrzymałości, solidności jachtów i ich skipperów - nadszedł spodziewany wcześniej sztorm z kierunków SW - czyli prosto w dziób w powrotnej drodze do Świnoujścia. Jachty halsowały pod wiatr przy sile wiatru od 5 B do 8 B.

XII EDYCJA REGAT POLONEZA w 2011r:

16 sierpnia 2011 roku o godzinie 09:00 sędzia główny: Jerzy Kaczor na redzie portu Świnoujście dał sygnał do startu XII edycji regat - jachty ruszyły na tradycyjnej trasie regat o długości ponad 200 Mm: Świnoujście - Christiansø - Świnoujście.

Po raz kolejny wykorzystano Tracking jachtów oferowany przez firmę Inventia za pomocą urządzenia X-WAY. Dzięki niemu można było kibicować żeglarzom online w internecie w trakcie wyścigu i obserwować ich pozycje na nowej stronie internetowej www.regaty-poloneza.pl i www.polonezcup.com

Warunki meteorologiczne w 2011 roku były przychylne i ulgowe dla żeglarzy, wiatry były zmienne od cisz po rzadkie porywy do 5B. Żegluga do Christiansø odbywała się półwiatrem. Po minięciu Christiansø jachty z początku stawki w drodze powrotnej przez większość trasy halsowały pod wiatr przy słabnącym wietrze, jachty które płynęły dalej z tyłu dzięki zmianom wiatru do mety dopłynęły jednym halsem.

W takich zmiennych warunkach dla osiągnięcia dobrego wyniku oprócz perfekcyjnego technicznego prowadzenia jachtów - kluczowe były decyzje taktyczne, oraz łut szczęścia ......

W edycji XII wystartowało 20 uczestników co było rekordem liczebności w całej historii regat. Puchar Poloneza zdobył Marek Lewenstein na jachcie Kiwi, pierwsze miejsce w grupie Open 1 i puchar dla najszybszego jachtu w czasie bezwzględnym zdobył najszybszy jacht regat super nowoczesny zbudowany z włókien węglowych s/y Stocznia Ustka klasy GP 33 pod dowództwem Andrzeja Glebowa, Edward Banaszak zajął 1 miejsce w grupie Open 2 na jachcie Trochus III, startowały również dwa jachty typu Taurus (to na jachtach tego typu wystartowali po raz pierwszy Kuba Jaworski i Jerzy Siudy) - na Karfim wystartował Andrzej Wojciechowski i zajął drugie miejsce w grupie KWR, na Zrywie wystartował reprezentujący barwy Centrum Żeglarskiego Szczecin - Mietek Ircha. Największym jachtem była Bavaria 44 s/y Artortina z Edwardem Stachoniem, wystartowała również egzotyczna siatko-betonowa s/y Kohanka z Tomaszem Olszewskim. Pierwszym jachtem balastowo mieczowym w historii regat okazał się: s/y Sputnik (Tango 730s) z Mateuszem Stodulskim, a najmniejszym jachtem po raz drugi okazał się s/y Holly o długości 6,4 m. pod dowództwem Edwarda Zająca.

Krzysztof Krygier jako organizator po raz kolejny wystartował wraz z uczestnikami - z racji sprawowania funkcji organizatora zrezygnował z klasyfikacji wraz z innymi żeglarzami i pożeglował w jednoosobowej klasie nazwanej "Organizator".

Nowością w Regatach Polonez Cup był udział dwóch żeglarek: Joanna Pajkowska wystartowała na słynnym jachcie s/y Ania (Mantra 8,5), a Jolanta Długajczyk na Carterze s/y Polus. Wystartował również niepełnosprawny żeglarz z Niemiec Ralf Pritzkow. Oprócz wymienionych startowało oczywiście całe pozostałe grono znakomitych żeglarzy żeglujących solo.

Uroczyste zakończenie regat odbyło się 20 sierpnia w Szczecinie, w stylowych i kameralnych pomieszczeniach przyjaznej dla żeglarzy Galerii Kapitańskiej firmy Calbud. Zakończeniu regat towarzyszyły: galeria fotografii marynistycznej Marka Wilczka (można było podziwiać piękne fotografie o tematyce marynistycznej, oraz fotografie żeglarskie z XI i aktualne z XII edycji Regat Polonez Cup), wystawa archiwaliów KŻS, oraz występ morsko - satyryczny Marka Majewskiego. Przybyło wielu znamienitych i znanych gości: oprócz startujących żeglarzy, na zakończenie przybyli m.in. były dyrektor stoczni Teligi Edmund Bąk - fundator Pucharu Poloneza w 1973 r., P. Stelmarczyk i A. Brancewicz - koordynatorzy regat w latach 70, Andrzej Armiński słynny budowniczy jachtów oraz żeglarz ze Szczecina, przedstawiciele klubów, organizacji, sponsorów i partnerów, oraz wielu innych słynnych żeglarzy i sympatyków żeglarstwa.

XII Regaty nie odbyłyby się w takiej formie w 2011 r. bez sponsorów, partnerów i patronów:

Bardzo dziękujemy Sponsorowi złotemu: firmie Delphia Yachts Kot Sp.j

Bardzo dziękujemy Sponsorom srebrnym: firmie Henkel oraz marce Frekote, firmie Electropoli Galwanotechnika

Bardzo dziękujemy Sponsorom brązowym: X-way, Work Service, Poznań Boatshow, Bakista, Calbud, MK Consulting Group, Sailmedia, CSL, AST Sails, Bluefin

Bardzo dziękujemy patronom: , Miastu Szczecin, KŻS, Izbie Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

Bardzo dziękujemy Partnerom: Magazynowi Wiatr, Supercomp, OSIR Świnoujście, Telewizji Pomerania, YKP Świnoujście, Polskiej Fundacji Morskiej, Komendzie Policji w Świnoujściu, Centrum Żeglarskiemu Szczecin, ZOZŻ, Telewizji Świnoujście, Polskiemu Radiu Szczecin, TVP Szczecin, Grawerowi Piotrowi Nyczowi, Markowi Słabemu, Kazimierzowi Sawczukowi, Jerzemu Kaczorowi

RANKINGI I REKORDY - OD 2011r

Od 2011 roku odnotowywane są różnorodne rekordy regat - zobaczyć je można w zakładce rekordy na stronie regat, szczegółowe wyniki regat dostępne są w zakładce wyniki regat.

XIII EDYCJA REGAT POLONEZA w 2012 r.

13 sierpnia 2012 w bazie Regat Polonez Cup rozpoczęto XIII edycję Polonez Cup. Była to edycja wyjątkowa:

Ilość uczestników przerosła wszystkich oczekiwania - do startu zgłosiło się aż 40 samotników - m. in.: Roman Paszke, Kuba Strzyczkowski, i wielu innych

W 2012 roku organizator Regat Baltic Polonez Cup nawiązał współpracę z profesjonalnym światowym dostawcą usług Trackingu Satelitarnego Yellowbrick - regaty od roku rozpoczęły korzystać z profesjonalnego systemu, który pozwala na wyjątkową wizualizację sytuacji na trasie regat, uczestników, jachtów, grup i wszelkich danych, które mogą zaciekawić potencjalnych kibiców i osoby zainteresowane przebiegiem regat. System spełnia również rolę dodatkowego systemu bezpieczeństwa dla startujących żeglarzy. Regaty Polonez Cup zostały pierwszymi regatami w Polsce i na Bałtyku korzystającymi z takiego profesjonalnego systemu.

Stworzono po raz pierwszy stacjonarną bazę regat służącą żeglarzom, usytuowana została ona obok nabrzeży i pomostów nowej Mariny Jachtowej OSIR Wyspiarz w Świnoujściu. Z powodu narastających obowiązków organizacyjnych - Krzysztof Krygier po raz pierwszy nie wystartował w regatach - koordynował organizację w bazie regat w Świnoujściu.

Podczas tej edycji wystartowały po raz pierwszy dodatkowe grupy Class jachtów tego samego typu: wystartowały jachty klas: Delphia 40, Carter 30 - z powodów awarii niestety nie wystartowała stworzona wstępnie grupa jachtów Shipman 28.

Po raz pierwszy uczestnicy mogli korzystać z profesjonalnej podwójnej osłony meteorologicznej - dedykowanego serwera meteorologicznego stworzonego dla Regat Polonez Cup przez Kazimierza Sawczuka i Juliusza Orlikowskiego, oraz z pomocy portalu pogodadlazeglarzy.pl i firmy NavSim - dzięki którym żeglarze otrzymywali sms-y z prognozami pogody.

14 sierpnia roku o godzinie 11:05 sędzia główny: Jerzy Kaczor na redzie portu Świnoujście dał sygnał do startu XIII edycji regat - jachty ruszyły do wyścigu na tradycyjnej trasie. Dwa jachty w chwilę po starcie zawróciły do portu w celu likwidacji awarii. Polled 2 z Jackiem Chabowskim na starcie doznał awarii sterociągów, a Magnolia z Mateuszem Szubskim zaczęła nabierać wody - po szybkiej naprawie oba jachty wyruszyły ponownie na trasę regat.

Warunki meteorologiczne w 2012 roku były po raz kolejny przychylne, prognozowano słabnące wiatry NE 2-4 B. W porównaniu do poprzednich edycji żeglarze musieli po raz pierwszy halsować do Christiansø. Niestety w początkowej fazie wyścigu wiatr zamiast słabnąć zaczął tężeć, dodatkowo sztorm przechodzący w tym czasie przez wschodni i środkowy Bałtyk spowodował bardzo wysoką i stromą martwą falę, która okazała się niszczycielska dla wielu urządzeń jachtowych (odnotowano wyjątkowo dużo awarii autopilotów), falowanie utrudniało żeglowanie po wschodniej stronie Bornholmu, która była rekomendowana przez meteorologów przed startem.

Po wycofaniu się obrońcy pucharu dla najszybszego jachtu w czasie bezwzględnym i faworyta tej edycji: prowadzącego w wyścigu Andrzeja Glebowa na jachcie Stocznia Ustka, na prowadzenie wysunął się Jerzy Jankowski na jachcie Eljacht (Delphia 40). Eljacht jako pierwszy minął Christiansø i do mety zawzięcie walczył o pierwsze miejsce w grupie KWR, o pierwsze miejsce bezwzględnie i o pierwsze miejsce w grupie Delphia 40.

Trzy jachty, trafiły w korzystne okienko pogodowe i wbrew wcześniejszym prognozom popłynęły dłuższą, ale osłoniętą od fali zachodnią stroną  Bornholmu - skorzystały na tym posunięciu taktycznym i dzięki temu dotarły w czołówce do Christiansø, a później na czołowych miejscach do mety. Był wśród nich czarny koń tej edycji Maciej Karpiński na  jachcie Papillon, który zdobył Puchar Poloneza (KWR) oraz puchar dla jachtu najszybszego bezwzględnie po zaciętej walce z Jerzym Jankowskim. Eljacht zajął 1 miejsce w grupie Delphia 40 i był drugim jachtem na mecie w czasie bezwzględnym.

W późniejszym okresie wyścigu po stronie zachodniej Bornholmu nastąpiła cisza .... Scorpena, a później Janeczka II, oraz Setka utknęły w tym miejscu na długie godziny, w tym czasie jachty żeglujące od strony wschodniej Bornholmu bezproblemowo żeglowały w sprzyjających wiatrach do mety. 

W drodze do Christiansø w czołówce żeglował również Kuba Strzyczkowski na swoim jachcie Delphia Trójka. Niestety po awarii autopilota stracił on sporo czasu na jego kalibrację, jego stratę w drodze powrotnej spotęgował brak spinakera i genakera.

Wspaniale żeglował Edward Stachoń na największym jachcie regat Bavarii 44 - zasłużenie na swojej Artotinie zajął 1 miejsce w grupie Open 1, wchodząc na metę ze splątanym genakerem na sztagu, drugie miejsce w tej grupie zajął niemiecki żeglarz Herwig Dressler na Bavarii 41 Lalelu.

W grupie Open 2 łatwo zwyciężył Radosław Kowalczyk na Calbudzie - dwóch głównych faworytów tej grupy niestety się wycofało - przez DNS Roman Paszke na Gemini 4, oraz przez DNF Edward Banaszak na Trochusie III.

W grupie Carter 30 zwyciężył Rafał Dmochowski na Bonito.

W grupie kobiet po raz kolejny statuetkę Liberty zdobyła Jolanta Długajczyk.

W tym roku nie został ustalony nowy rekord pokonania trasy Regat Polonez Cup, rekord z roku 2011 wynosi 35h00m07s i należy do Andrzeja Glebowa na jachcie Stocznia Ustka.

Oprócz zwycięzców, mieliśmy również dwóch rekordzistów długości  pokonania czasu trasy - ambitny żeglarz Szymon Kuczyński na 5 metrowej Setce, oraz Jacek Guzowski na stalowym Eternity - płynęli w drodze powrotnej ramię w ramie i po ponad 106 godzinach żeglowania nie wycofując się z wyścigu konsekwentnie dopłynęli do mety. Szymon Kuczyński na Setce kilka miesięcy później przepłynął Atlantyk i zajął 1 miejsce w regatach Setką przez Atlantyk.

W edycji XIII - pecha miał Andrzej Wojciechowski na 40 letnim zasłużonym Karfim, niestety wycofał się z wyścigu tuż przed metą (przed wycofaniem się zajmował 8 pozycję w KWR).

Uroczyste zakończenie regat odbyło się 18 sierpnia w Szczecinie, po raz kolejny w stylowych i kameralnych pomieszczeniach przyjaznej dla żeglarzy Galerii Kapitańskiej firmy Calbud.

Zakończeniu regat towarzyszyły: galeria fotografii z pleneru fotograficznego Nasza Łasztownia „Stara Rzeźnia", oraz wystawa archiwalnych planów jachtu Polonez, oraz recital Na Kursie i na Ścieżce Marka Majewskiego. Na zakończenie przybyło wielu znamienitych i znanych gości: oprócz startujących żeglarzy, na zakończenie przybyli m.in. dyrektor stoczni Teligi Edmund Bąk, przedstawiciele klubów, organizacji, przedstawiciele sponsorów i partnerów, oraz wielu innych słynnych żeglarzy i sympatyków żeglarstwa.

XIII edycję Baltic Polonez Cup wsparli:

Patron złoty: Miasto Szczecin

Sponsor Złoty: Delphia Yachts Kot

Sponsor Srebrny: Henri Lloyd

Patroni brązowi: Centrum Żeglarskie Szczecin, TV Pomerania, Miasto Świnoujście, OSIR Wyspiarz, Ocean Team

Sponsorzy brązowi: Łódź Boatshow, Eljacht, Bakista, Work Service, Pantaenius, Voith, MK Consulting Group, CSL, Calbud, Bluefin, Navsim, Helukabel

Patroni: Polska Fundacja Morska, KŻS

Partnerzy: Polskie Radio Szczecin, TV Świnoujście, TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Szkwał, Wiatr, Yachting Bodden, Duch Morza, YKP Świnoujście, ZOZŻ, WOZŻ,  pogodadlazeglarzy.pl, Komenda Miejska w Świnoujściu, Yellowbrick, Neptun, Kadruk, Grawer Piotr Nycz

Bardzo dziękujemy :)

XIV EDYCJA REGAT POLONEZA - 2013 r.

W związku z założonymi celami rozwoju imprezy organizator podjął odważną i przełomową decyzję o rozszerzeniu formuły Baltic Polonez Cup - po raz pierwszy w 2013r oprócz grup samotników wystartowały grupy dwu osobowe. (przypomnijmy, że historycznie dwukrotnie organizatorzy Regat Poloneza zorganizowali historycznie dwu krotnie regaty dwuosobowe - odbywały się one na innej trasie).
Edycja XIV przejdzie do historii, wyróżniła się ona po raz kolejny rekordem liczebności uczestników, zgłoszeniami topowych żeglarzy polskich (Zbigniew Gutkowski, Joanna Pajkowska, Tomasz Cichocki, Kuba Strzyczkowski, Szymon Kuczyński, Roman Paszke), zgłoszeniami żeglarzy zagranicznych (Uwe Rottgering), oraz wymagającą pogodą podobną do edycji 2010 - co przełożyło się na bardzo szybkie pokonanie trasy regat i wymagającą żeglugę.

Podsumowanie XIV Baltic Polonez Cup 2013.
Regaty Poloneza nabierają rozmachu. W tym roku po raz pierwszy dopuszczono do startu załogi dwuosobowe i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Swój akces do regat zgłosiło aż 115 żeglarzy na 79 jachtach, zmiany w składach załóg i grup trwały niemal do chwili startu, co było w tym roku sporym obciążeniem dla organizatorów. Ostatecznie na trasę wyruszyły 64 jachty, z uwagi na warunki meteo i zachodni wiatr część jachtów żeglujących z Trójmiasta została zablokowana w portach środkowego wybrzeża i musiała zrezygnować ze startu. W 2013 Bałtyk pokazał wymagające oblicze, po dwóch w miarę spokojnych meteorologicznie edycjach przyszedł czas na sprawdzian dla żeglarzy, ci co marzyli o odfajkowaniu kolejnego Poloneza przy wietrze 4B srogo się zawiedli - Neptun pokazał im tzw. wała, a pogoda była podobna do pierwszej edycji po reaktywacji. W pamiętnym przełomowym 2010 roku pierwsza 15-tka samotników również żeglowała w sztormowych warunkach, było jeszcze trudniej bo powrót w sztormowych warunkach odbywał się pod wiatr, żeglarze musieli mozolnie halsować pod przeciwny silny i porywisty SW wiatr w strugach deszczu i przy sporej fali.
Zgodnie z harmonogramem XIV Baltic Polonez Cup 2013 wystartowały 13 sierpnia, o godzinie 12:00. Na starcie nie było dramatu, zgodnie z prognozami podczas startu wiatr wiał z siłą około 4-5B, spora grupa jachtów postawiła spinakery, ale przekazane wcześniej prognozy zapowiadały stopniowy wzrost siły wiatru i prawdziwie żeglarską pogodę, prognozy zapowiadały na pełnym Bałtyku wiatr o sile 5-6B w porywach do 7, potem do 8B. 
Wobec wymagających prognoz grupa zapobiegliwych uczestników postanowiła nie startować lub zrezygnować z udziału zaraz po starcie, wśród nich topowy żeglarz Roman Paszke z Adamem Skomskim, doświadczeni żeglarze: Jerzy Jankowski, Andrzej Glebow dotychczasowy właściciel rekordu trasy i kilku innych. 200-milowa trasa ze Świnoujścia wokół wyspy Christianso i z powrotem do Świnoujścia daje kilka strategicznych możliwości rozegrania wyścigu, trasę można pokonać w 4 wariantach różniących się ominięciem wyspy Bornholm. W panujących warunkach standardowa najkrótsza wersja wydawała się najlepsza i taką trasę wybrała większość uczestników - tylko dwa jachty wybrały w drodze powrotnej trasę dłuższą zachodnią. Do regat zgłosili się zawodnicy mający jachty morskie, nie brakowało jednak jednostek mniejszych, projektowanych na wody nieco mniej słone.
Prawdziwą gwiazdą tego wyścigu był Zbigniew Gutkowski płynący na jachcie „Energa". Oceaniczna jednostka klasy IMOCA 60 rywalizująca dotąd z najlepszymi na świecie konstrukcjami wystartowała w grupie Open I dedykowanej dla jachtów startujących bez przelicznika - kto pierwszy ten lepszy .... Gutek świetnie wykorzystał okno pogodowe idealne do bicia rekordów i po świetnej żegludze ustanowił rekord trasy single jachtów jednokadłubowych na: 14h:47m:00s. Dotychczasowy rekord trasy z roku 2011 wynosił 35h00m07s.
Rekord trasy w grupie przeliczeniowej KWR Single i główne trofeum regat „Puchar Poloneza" zdobył Piotr Falk na jachcie BLUESinA, który wykręcił czas przeliczony 36h:02m:35s, przy czasie rzeczywistym pokonania trasy 28:27:40, przy okazji również wyraźnie pokonując dotychczasowy rekord bezwzględnego przebycia trasy regat Andrzeja Glebowa.
W klasie Open I jako drugi z faworytów wystartował Uwe Rottgering na nowoczesnym i bardzo szybkim, jachcie Class 40 s/y Rote 66. Żeglował przez większość wyścigu jako drugi bezwzględnie za Gutkiem, niestety w drodze powrotnej problemy z żaglem głównym wymusiły wycofanie z regat i powrót na Bornholm, sytuację tę wykorzystała świetnie żeglująca w tych warunkach Joanna Pajkowska na katamaranie Format 40, Joanna wpłynęła na metę jako druga w czasie bezwzględnym i zajęła drugie miejsce w grupie Open I. W grupie samotników trzecie miejsce w Open I zajął Kuba Strzyczkowski, który koncertowo żeglował na jachcie Delphia 40 s/y Delphia Trójka. Widać duży progres w umiejętnościach znanego redaktora, o którym jeszcze rok niektórzy mówili często z przekąsem, akcentując promocyjne walory atlantyckiego rejsu. Kuba pokazał w Polonez Cup 2013, że nie tylko poznał żeglarskie rzemiosło, ale także jest niezwykle odporny fizycznie i psychicznie.
Kuba rywalizował przez całą długość trasy z Tomkiem Cichockim i Jackiem Trojanowskim, którzy startowali w grupie dwuosobowej na bliźniaczym jachcie Delphia 40 s/y Polska Miedź. Załoga weszła na metę jako pierwsza w grupach dwuosobowych i ustanowiła pierwszy rekord trasy dla załóg dwuosobowych na: 27h:31m:20s w czasie bezwzględnym.
Start Gutka był powodem do zmartwień dla organizatorów, ponieważ jacht o zanurzeniu 4,5 metra wymagał odpowiedniego przygotowania, sprawdzenia głębokości wejścia do mariny i rezerwacji odpowiedniego miejsca postojowego, okazało się jednak że nowa Marina OSIR Świnoujście sprostała zadaniu i jacht bezpiecznie wszedł do portu.
Na drugim biegunie morskiego wyczynu znalazły się dwa sklejkowe jachty klasy Setka, o długości 5 metrów, znane z pokonania Atlantyku. Szymon Kuczyński na Lilla My pokonał po raz kolejny bezproblemowo całą trasę regat w bardzo dobrym czasie ponad 49h jak na maleńką sklejkową własnoręcznie zbudowaną łupinkę.
W grupie przeliczeniowej KWR Single Świetnie wypadł Witek Małecki, zajął 2 miejsce z niewielką stratą do zwycięzcy Pucharu Poloneza - Witek startował na czarterowym standardowym Carterze 30, trzecie miejsce zajął Maciej Karpiński zdobywca Pucharu Poloneza z roku 2012.
W grupie Open II Single jachtów najmniejszych zwycięzcą został francuski żeglarz Thomas Guisseau na jachcie Little Kat, drugie miejsce zdobył Henryk Kałuża na Harrym, trzecie Władek Chmielewski na jachcie Loxa. Warto wspomnieć również o 4 miejscu: młodziutka zdolna 23 letnia samotniczka Aleksandra Kozera na jachcie Equal pokonała bez przeszkód trasę Regat Poloneza.
Najbardziej dramatyczne chwile przeżyła załoga jachtu „Stalker" Dariusz Konopczak i Igor Miłoszewski. Płynąca w czołówce swojej grupy mała nowa 6 m. sportowa jednostka po uszkodzeniu okucia mocowania pięty obrotowego masztu (wada spawu okucia) straciła maszt, zawróciła i kontynuowała żeglugę na silniku do Kołobrzegu. Organizatorzy zaraz po otrzymaniu informacji o kierunku powrotu Stalkera poprosili o asystę służb Ratowniczych SAR, statek ratowniczy dopłynął w kilka godzin do uszkodzonej jednostki. W pobliżu wejścia do portu w Kołobrzegu, pechowo silnik jachtu został zalany, jednostka ratownicza próbowała wholować jacht do portu, po kilku nieudanych próbach wzięcia na hol podjęto decyzję o przejęciu załogi na jednostkę ratowniczą i o porzuceniu jachtu. Wiatr i fale wysztrandowały jacht na plaży w Mielnie, wzbudził on wielkie zainteresowanie turystów i mediów, nierzetelne tragiczne i sensacyjne relacje z plaży w Mielnie (trupy na plaży, przewrócone zniszczone jachty, hekatomba i zniszczenie) transmitowane były przez śmiechu wartą jedną ze stacji TV i redaktorów którzy nie wiedzieli, ani nie mieli chęci wiedzieć rzetelnie co komentują. Pierwsze pytanie redaktora TV w rozmowie z załogą jachtu po zejściu na ląd w Kołobrzegu cytat: gdzie są trupy i kto nie żyje? wskazuje na główne punkty zainteresowania dziennikarskich parszywych sępów - a nie ładniej szanowni redaktorzy było zapytać: jak się czujecie?, czy wszystko w porządku? co się wydarzyło? No cóż etyka dziennikarska w tym wypadku uległa pokusie relacjonowania skandalu zamiast rzetelnej informacji o tym przykrym dla samej załogi wydarzeniu.
Wbrew tym hekatombicznym doniesieniom według relacji armatora jacht doznał niewielkich uszkodzeń, po zabraniu jachtu z plaży i drobnych pracach konserwatorskich, oraz po zakupie nowego masztu (zniszczonego podczas samego sztrandowania na plaży): Stalker jest aktualnie gotowy do startów w Niemczech w kolejnych regatach, w których załoga ma zamiar wystartować już we wrześniu.
Kolejna awaria zdarzyła się na nowym (2013r) jachcie Hanse klasy projektowej oceanicznej A, jacht stracił maszt, według armatora jachtu: powodem był wyjątkowo słaby fabryczny takielunek (achtersztag i sailingi), co było zgłaszane podczas odbioru nowego jachtu w stoczni. Nowy takielunek nie wytrzymał wiatru o sile 5B. Załoga na silniku bezpiecznie dotarła do portu. Pecha miał Sławek Turniak na Amajo, który stracił wszystkie podstawowe żagle i nie mógł uruchomić silnika - żeglował przez większość trasy w czołówce, niestety w drodze powrotne musiał na foku sztormowym zawinąć do Kołobrzegu, aby zreperować potargane wiatrem żagle. Problemy z płetwą sterową miała „Sagala", która została asekurowana i częściowo holowana przez s/y Falkor do Nexo, a potem powróciła na świetnie zrobionym z długiego drąga i sklejki sterze awaryjnym do Świnoujścia. Załoga s/y Falkor Piotr Matwiejczyk i Jan Marchwiński wykazała się wyjątkowym koleżeństwem, bezinteresownym niesieniem pomocy, rezygnacją z udziału w wyścigu i asekuracją zgodnie z najlepszymi zasadami praktyki morskiej - załoga otrzymała specjalną nagrodę Fair Play, oraz voucher na pobyt weekendowy w hotelu Filmar w Toruniu ufundowany przez jego właściciela. Kłopoty nie ominęły również „Polusa" i „Bonito" borykających się z uszkodzonymi podwięziami wantowymi i „Czarnego Bonawenturę" walczącego z przeciekiem z wału napędowego. Nikt z uczestników nie ucierpiał.
Ciekawym jest fakt, że w roku 2013 wycofało się statystycznie więcej jachtów z grup dwuosobowych niż z grup samotników - co może świadczyć o perfekcyjnym przygotowaniu żeglarzy samotnych i mniejszej podatności na awarie i rezygnacje z wyścigu żeglarzy samotników? 
Spora ilość rezygnacji z kontynuacji żeglowania przed lub zaraz po starcie tłumaczona była przez uczestników prognozami meteorologicznymi, nieprzygotowaniem ich jachtów do takiej żeglugi, lub niedomaganiami technicznymi ich jachtów. Część z nich oczywiście była usprawiedliwiona i prawidłowa - faktycznie niektóre jachty nie nadawały się do żeglugi w prognozowanych warunkach (np.zgłoszony Hobie Cat 18). Wśród rezygnacji po raz pierwszy w historii pojawiły się rezygnacje zagadkowe: spekulacja wynikowa? niechęć lub strach przed żeglowaniem w warunkach powyżej 6 B? zwyczajne lenistwo i wybranie plażowania w ciepłym porcie zamiast startu w regatach?
Prawdziwe motywacje znane są jedynie przez uczestników którzy je podjęli.
Z punktu widzenia organizatora: można i tak ...... decyzje należą do uczestników i to oni są za nie odpowiedzialni. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, choć trudno nie oprzeć się konkluzji, że tłumaczenia niektórych doświadczonych kapitanów na dobrze przygotowanych jachtach pełnomorskich były bardzo mocno naciągane, blokowanie ograniczonych miejsc startowych jest negatywne z punktu widzenia organizatora bo uniemożliwia start innym zmotywowanym do startu z powodu spóźnienia zgłoszenia.
W grupach dwuosobowych prym wiedli w grupach:
przeliczeniowych KWR: Krzysztof Fojucik i Robert Gwóźdź na s/y Ofo
bezwzględnie w Open I Tomasz Cichocki z Robertem Trojanowskim na s/y Polska Miedź
bezwzględnie w Open II Michał Jabłoński i Grzegorz Kidacki na jachcie Exocet, przed świetnie żeglującymi Filipem Gruszczyńskim i Maksymilianem Bojkiem na standardowym jachcie s/y Leo (Carter)
przeliczeniowo w ORC jako jedyni na metę dopłynęli świetnie żeglujący przez większość trasy: Anita Chylarecka z Piotrem Chylareckim na jachcie Aquarella
Świetnie żeglowali również reprezentanci Centrum Żeglarskiego Szczecin na s/y Urtica Delphia 37, dopłynęli do mety w ścisłej czołówce zajmując 2 miejsce w klasie Delphia 37-40 Double i 5 w Open I Double.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje z pewnością Szymon Kuczyński, który bez awarii i bez problemów ukończył regaty na pięciometrowym, najmniejszym w stawce, jachcie „Lilla My", notabene samodzielnie zbudowanym ze sklejki. Ten sezon należał do niego, dwukrotnie przepłynął Atlantyk na jachcie, który nawet na śródlądziu byłby jedną z najmniejszych jednostek, a teraz stanął do walki w trudnych warunkach i po 49 godzinach spędzonych w morzu dotarł do mety. Wielkie brawa za hart ducha i umiejętności żeglarskie. W roku 2012 pokonanie trasy Regat Poloneza zajęło Szymonowi 108 h, czyli ponad dwukrotnie dłużej.
Uroczyste wręczenie nagród i uroczyste zakończenie Baltic Polonez Cup 2013 odbyło się w Marina Club w Szczecinie.
Krzysztof Krygier, organizator regat,za powiedział, że w najbliższym czasie nie planuje większych modyfikacji regulaminowych, drobne zmiany w zapisach regulaminu zaplanowane do edycji 2014 to:
 podkreślenie pełnomorskiego charakteru Baltic Polonez Cup - regaty odbywają się w każdych warunkach meteorologicznych
 warunkiem odbycia się startu do regat jest możliwość jego bezpiecznego przeprowadzenia, w przeciwnym wypadku start może zostać odroczony lub odwołany
 organizatorzy nie przewidują przerywania rozpoczętego wyścigu, chyba że nastąpią wyjątkowe okoliczności
 impreza przeznaczona jest głównie dla jachtów pełnomorskich, ale nie tylko: dopuszczone będą jachty przybrzeżne, ale ich skipperzy będą odpowiedzialni za decyzję o swoim starcie
 planowane jest rozszerzenie wymagań dotyczących minimalnego wyposażenia jachtów
 w określonym terminie granicznym będą wymagane pełne dane do zgłoszenia, do tego terminu uczestnicy będą mogli wprowadzać dowolne zmiany w swoich zgoszeniach (grupy, załogi, jachty itp), wszystkie dodatkowe zmiany po wyznaczonym terminie będą extra płatne
 jachty które wejdą do portu tranzytowego w celach innych niż naprawienie awarii będą automatycznie wyłączone z wyścigu Non Stop
 wprowadzony będzie obowiązek poinformowania organizatora o ewentualnej rezygnacji ze startu przed wyścigiem - będzie na to określony termin i dodatkowe warunki przy nie wywiązaniu się z tego obowiązku.
Wyniki regat (poszczególne klasy):
Klasa Open I Single (sklasyfikowano 8 jachtów)
1 Zbigniew Gutkowski/ „Energa"
2 Joanna Pajkowska/ „Cabrio 2"
3 Kuba Strzyczkowski/ „Delphia Trójka"
Klasa Open II Single (sklasyfikowano 14 jachtów)
1 Thomas Guisseau/ „Little Cat"
2 Henryk Kałuża /"Harry"
3 Władysław Chmielewski/ „Loxa"
Klasa KWR Single (sklasyfikowano 15 jachtów)
1 Piotr Falk/ „BLUESinA"
2 Witold Małecki/ „Grenada"
3 Maciej Karpiński/ „Papillon"
Klasa KWR Double (sklasyfikowano 11 jachtów)
1 Krzysztof Fojucik - Robert Gwóźdź/ Ofo
2 Remigiusz Montwiłł - Jarosław Wróblewski/ Seiche
3 Robert Grodecki - Mirosław Skoczek/ Ambasador
Klasa Open I Double (sklasyfikowano 12 jachtów)
1 Tomasz Cichocki, Jacek Trojanowski/ „Polska Miedź"
2 Krzysztof Fojucik, Robert Gwóźdź/ „Ofo"
3 Stanisław Filipiak, Adam Filipiak/ „Filmar IV"
Klasa Open II Double (sklasyfikowano 8 jachtów):
1 Michał Jabłoński, Grzegorz Kidacki/ Exocet
2 Filip Gruszczyński, Maksymilian Bojek/Leo
3 Krzysztof Mały, Sebastian Chomontek/ Baltictool
Klasa ORC Double (sklasyfikowano 3 jachty):
1 Anita Chylarecka - Piotr Chylarecki/ Aquarella
2 - Stocznia Ustka DNF
3 - MR D DNF
Zdobywcy Pucharów 2013:
„Puchar Poloneza"- Piotr Falk „BLUESinA"
Puchar Przechodni Kuby Jaworskiego i Jerzego Siudego dla najszybszego jachtu Single w czasie bezwzględnym otrzymał: Zbigniew Gutkowski „Energa"
Puchar Przechodni Kuby Jaworskiego i Jerzego Siudego dla najszybszego jachtu Double w czasie bezwzględnym otrzymali: Tomasz Cichocki i Jacek Trojanowski „Polska Miedź"
Puchar Liberty Single Handed dla najszybszej kobiety w grupach jednoosobowych otrzymała Joanna Pajkowska na s/y Cabrio 2
Puchar Liberty Single Handed dla najszybszej kobiety w grupach dwuosobowych otrzymała Anita Chylarecka na Aquarella
Statuetkę Fair Play za udzielenie pomocy i holowanie jachtowi Sagala otrzymali: Piotr Matwiejczyk i Jan Marchwiński z jachtu „ Falkor"
W najbliższym czasie będziemy publikowali kolejne relacje uczestników, filmy, fotografie ......
Zgłoszenia do kolejnej edycji od 01.03.2014 r.
Zapraszamy na stronę regat.
Wyniki regat (poszczególne klasy):
Klasa Open I Single (sklasyfikowano 8 jachtów)
1 Zbigniew Gutkowski/ „Energa"
2 Joanna Pajkowska/ „Cabrio 2"
3 Kuba Strzyczkowski/ „Delphia Trójka"
Klasa Open II Single (sklasyfikowano 14 jachtów)
1 Thomas Guisseau/ „Little Cat"
2 Henryk Kałuża /"Harry"
3 Władysław Chmielewski/ „Loxa"
Klasa KWR Single (sklasyfikowano 15 jachtów)
1 Piotr Falk/ „BLUESinA"
2 Witold Małecki/ „Grenada"
3 Maciej Karpiński/ „Papillon"
Klasa KWR Double (sklasyfikowano 11 jachtów)
1 Krzysztof Fojucik - Robert Gwóźdź/ Ofo
2 Remigiusz Montwiłł - Jarosław Wróblewski/ Seiche
3 Robert Grodecki - Mirosław Skoczek/ Ambasador
Klasa Open I Double (sklasyfikowano 12 jachtów)
1 Tomasz Cichocki, Jacek Trojanowski/ „Polska Miedź"
2 Krzysztof Fojucik, Robert Gwóźdź/ „Ofo"
3 Stanisław Filipiak, Adam Filipiak/ „Filmar IV"
Klasa Open II Double (sklasyfikowano 8 jachtów):
1 Michał Jabłoński, Grzegorz Kidacki/ Exocet
2 Filip Gruszczyński, Maksymilian Bojek/Leo
3 Krzysztof Mały, Sebastian Chomontek/ Baltictool
Klasa ORC Double (sklasyfikowano 3 jachty):
1 Anita Chylarecka - Piotr Chylarecki/ Aquarella
2 - Stocznia Ustka DNF
3 - MR D DNF
Zdobywcy Pucharów 2013:
„Puchar Poloneza"- Piotr Falk „BLUESinA"
Puchar Przechodni Kuby Jaworskiego i Jerzego Siudego dla najszybszego jachtu Single w czasie bezwzględnym otrzymał: Zbigniew Gutkowski „Energa"
Puchar Przechodni Kuby Jaworskiego i Jerzego Siudego dla najszybszego jachtu Double w czasie bezwzględnym otrzymali: Tomasz Cichocki i Jacek Trojanowski „Polska Miedź"
Puchar Liberty Single Handed dla najszybszej kobiety w grupach jednoosobowych otrzymała Joanna Pajkowska na s/y Cabrio 2
Puchar Liberty Single Handed dla najszybszej kobiety w grupach dwuosobowych otrzymała Anita Chylarecka na Aquarella
Statuetkę Fair Play za udzielenie pomocy i holowanie jachtowi Sagala otrzymali: Piotr Matwiejczyk i Jan Marchwiński z jachtu „ Falkor"
W najbliższym czasie będziemy publikowali kolejne relacje uczestników, filmy, fotografie ......
Zgłoszenia do kolejnej edycji od 01.03.2014 r.
Zapraszamy na stronę regat.

XIV edycję Baltic Polonez Cup wsparli:

Patron honorowy: Miasto Szczecin i Prezydent Piotr Krzystek

Patron Honorowy: Województwo zachodniopomorskie i Marszalek Olgierd Geblewicz

Sponsor Złoty: Delphia Yachts Kot

Sponsor Zøoty Marina Club

Sponsor Srebrny: Henri Lloyd

Sponsor Srebrny: Boatshow Poland

Sponsor Srebrny: Freedomes

Sponsorzy Brązowi: Eljacht, Pantaenius, MK Consulting Group, CSL, Bluefin

Partnerzy: Miasto Swinoujscie, OSIR Swinoujscie, Polskie Radio Szczecin, TV Pomerania, TV Świnoujście, TVP Szczecin, TVN 24, Kurier Szczeciński, Szkwał, Wiatr, Yachting Bodden, Duch Morza, YKP Świnoujście, WOZŻ, PFM, pogodadlazeglarzy.pl, Komenda Miejska w Świnoujściu, Yellowbrick, Neptun, Kadruk, Grawer Piotr Nycz, Pro Data

Bardzo dziękujemy :)

Zapraszamy na kolejna XV edycje w 2014 - zgłoszenia przyjmujemy od 1 marca 2014r

www.polonezcup.com, www.regaty-poloneza.pl

Kontakt:

Krzysztof Krygier

tel. +48 601 233 434

mail: bluefin@interia.pl

ZWYCIĘZCY PUCHARU Kuby Jaworskiego i Jerzego Siudego W LATACH:

ROK

K A P I T A N

JACHT

L

[m]

S

[m2]

KLUB

ILOŚĆ

JACHTÓW

2013 Single

Zbigniew Gutkowski

Energa

18,2

160

Energa Sailing

64

2013

Double

Tomasz Cichocki - Jacek Trojanowski

Polska Miedz

12

60

Niezrzeszeni

64

ZWYCIĘZCY PUCHARU POLONEZA W LATACH:

ROK

K A P I T A N

JACHT

L

[m]

S

[m2]

KLUB

ILOŚĆ

JACHTÓW

1973

JAWORSKI Kazimierz

SIUDY Jerzy

OGAR

KARFI

10,57

10,57

60

54

JK PASAT

Stal-Stocznia

2

1974

JAWORSKI Kazimierz

OGAR

10,57

60

JK PASAT

16

1975

SIUDY Jerzy

KARFI

10,57

54

Stal-Stocznia

19

1976

GÓRALSKI Władysław

OGAR

10,57

60

JK WSM

7

1977

JAWORSKI Kazimierz

SPANIEL

11,58

66

JK PASAT

16

1978

SIUDY Jerzy

BUMERANG

13,19

80

Stal-Stocznia

18

1979

GOGOŁKIEWICZ Czesław

KARFI

10,57

54

Stal-Stocznia

11

1980

MADEJA Jerzy

UMBRIAGA

9,11

36

JK AZS

7

1981

MADEJA Jerzy

UMBRIAGA

9,11

36

JK AZS

5

1983

MADEJA Jerzy

UMBRIAGA

9,11

36

JK AZS

4

2010

KRYGIER Krzysztof

BLUEFIN

6,92

22

YKRP Świnoujście

15

2011

LEWENSTEIN Marek

KIWI

7,3

30

J.K. Świt Skolwin

20

2012

KARPIŃSKI Maciej

Papillon

9,5

54

J.K. AZS Szczecin

40

2013

FALK Piotr

BLUESinA

9,9

60

JKM GRYF GDYNIA

64

 

 

Historia Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza

back

Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek


Zamknij okno [x]

X