KWR KALENDARZ

marzec »

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NEWS
16.11.22
- KWR Sailnews
« POWRÓT

Komunikaty - XXI Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race 2023


BAŁTYCKIE REGATY SAMOTNYCH ŻEGLARZY O PUCHAR POLONEZA
Baltic Polonez Cup Race
od 2010r Kontynuujemy Historię i Tradycję Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza

Komunikat 13

W związku z licznymi pytaniami uczestników dotyczącymi szczegółów tegorocznej edycji - XXI Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race 2023
Fundacja Żeglarska Sailportal.pl informuje, że:

  • Planowany termin imprezy to 14/08/2023 do 19/08/2023 (być może ulegnie zmianie aby dostosować go do terminów innych regat)
  • Nagrodą główną będzie oryginalny historyczny Puchar Poloneza
  • Organizatorem jest Fundacja Żeglarska Sailportal.pl
  • Czekamy na końcową rejestrację znaku towarowego "Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race - w Urzędzie Patentowym RP, mamy nadzieję że nastąpi to na początku bieżącego roku
  • Planujemy zmienić formułe naszej imprezy aby była dostepna do szerszej grupy żeglarzy - szczegóły tegorocznej edycji opublikujemy po zakończeniu procedury rejestracyjnej w UPRP
  • Adres strony internetowej oryginalnych Regat Poloneza to od 2010 roku www.regaty-poloneza.pl i tutaj będą zamieszczane aktualne informacje
  • Informujemy, że z uwagi na brak chęci współpracy ze strony Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i odmowę wpisania oryginalnych Regat Poloneza do kalendarza regat woj. zachodniopomorskiego, nasze regaty nie będą ujęte w kalendarzu tej organizacji
  • Poszukujemy partnerów, sponsorów tegorocznej edycji, zachęcamy do kibicowania i wsparcia naszej imprezy - kontakt z organizatorem: 601233434 bluefin@interia.pl

Z Wyrazami Szacunku:
Autor reaktywacji oryginalnych Regat Poloneza w 2010r

Prezes Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl
Krzysztof Krygier


Komunikat 12
Informujemy, że Fundacja Żeglarska Silportal.pl otrzymała pismo od Politechniki Morskiej w Szczecinie wskazujące na nieuprawnione używanie nazwy uczelni i logotypu przez Klub Żeglarzy Samotników i Słąwomira Turniaka. Nazwa i logotyp uczelni są używane w sposób nieuprawniony i bez zgody uczelni przez KŻS do promocji organizowanego przez tę organizację plagiatu Regat Poloneza.
Dodamy tu że sama nazwa "Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza jest używana przez KŻS również w sposób nieuprawniony i bez zgody Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl. Fundacja jest w trakcie rejestracji znaku towarowego i od dwóch lat nikt bez zgody Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl nie może tej nazwy używać.
Poniżej link do pisma:
KLIKNIJ

Komunikat 11

Z przyjemnością informujemy, że:

1 - Rejestracja znaku towarowego złożona w lipcu 2021 przez Fundację Żeglarską Sailportal.pl - "Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Polonez Cup" - została wznowiona przez Urząd Patentowy.

Postępowanie rejestracyjne zostało wstrzymane po wpłynięciu sprzeciwu od Klubu Żeglarzy Samotników.

URZĄD PATENTOWY RP decyzją z dnia 21.06.2022r. umorzył postępowanie sprzeciwowe złożone przez KŻS i procedura rejestracyjna znaku towarowego Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl została wznowiona i jest kontynuowana.

Tym samym, czekamy na rejestrację naszego znaku towarowego i na powrót do organizacji (Oryginalnych) kultowych i historycznych Regat Poloneza.

Przypominamy, że to Fundacja Sailportal.pl dysponuje cały czas główną nagrodą Pucharem Poloneza, który czeka na zwycięzcę kolejnej XXI edycji. Oryginalny Puchar Poloneza nie był wręczany od 2020 roku z powodu Pandemii Covid 19.

2 - W związku z przedłużeniem procesu rejestracji znaku towarowego Fundacja Żeglarska Sailportal.pl podjęła decyzję o przeniesieniu terminu kolejnej XXI edycji Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza na rok 2023.

Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie Fundacja Żeglarska Sailportal.pl otrzyma pełną prawną ochronę do organizacji reaktywowanych przez Krzysztofa Krygiera w 2010 roku REGAT POLONEZA.

3 - Przepraszamy uczestników zgłoszonych w roku 2022 za przeniesienie regat na kolejny rok i ewentualne utrudnienia jakie w związku z tym mogą być związane.

Decyzja o przeniesieniu regat na kolejny rok była dla Fundacji bardzo trudna, jednak nie zamierzamy organizować naszej imprezy w atmosferze wyścigu i rywalizacji z innym organizatorem uzurpującym sobie bezprawnie prawo do organizacji naszej imprezy, nie wyobrażamy sobie również pozyskiwania ewentualnych sponsorów i partnerów w sytuacji gdy występuje inny podmiot uzurpujący sobie bezprawnie prawo do organizacji naszej imprezy.

Ubolewamy nad tym że Zarząd ZOZŻ nie dość, że akceptuje bezprawne działania KŻS, to jeszcze aktywnie uczestniczy w organizacji plagiatu naszej imprezy, jednocześnie utrudniając organizację naszych oryginalnych Regat Poloneza. Mamy nadzieję, że Zarząd ZOZŻ zostanie rozliczony z tych działań w kolejnych wyborach.

Rejestracja znaku towarowego zakończy wszelkie niedomówienia w tej sprawie i czekamy na końcową rejestrację.

Prezes Zarządu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

Krzysztof Krygier


Komunikat 10
01.01.2022
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami opublikowaliśmy dokumenty XXI Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza 2022 i V Mistrzostw Samotników i Załóg Dwuosobowych 
Zawiadomienie o Regatach i Druk Zgłoszenia: KLIKNIJ

Komunikat 9
05.11.2021
Z przyjemnością informujemy, że znamy już termin XXI edycji Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza i V Mistrzostw Samotników i Załóg Dwuosobowych.
Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna Covid 19 unormuje się na tyle, że pozwoli bez żadnych dodatkowych przeszkód na organizację kolejnych edycji naszej imprezy.
Edycja XXI odbędzie się w terminie 07-12.08.2022, a organizatorem jak co roku będzie Fundacja Żeglarska Sailportal.pl., podmiot, który reaktywował te regaty w 2010 roku po 27 letniej przerwie w ich organizacji.
Zgłoszenia rozpoczynamy 01.01.2022, a lość jachtów uczestniczących z powodów bezpieczeństwa została ograniczona do 30.
Nagrodą główną regat będzie oryginalny historyczny Puchar Poloneza.
W 2020 roku zakończyliśmy drugą renowację Pucharu Poloneza, którą wykonała specjalistyczna firma Witraże.pl z Warszawy. Koszty renowacji pokryła z własnych środków Fundacja Żeglarska Sailportal.pl. Równolegle do prac renowacyjnych pucharu zmodernizowano bezpieczne opakowanie transportowe, które pozwoli transportować bardzo delikatny kryształowy puchar w bardziej bezpieczny sposób niż do tej pory.
Poszukujemy partnerów i sponsorów, naszych regat, a w tym długookresowego sponsora strategicznego naszej imprezy.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane: podmioty, instytucje, firmy, osoby fizyczne do:
kontaktu, do współpracy, wsparcia finansowego i rzeczowego naszej imprezy.
Kontakt z organizatorem: Krzysztof Krygier bluefin@interia.pl tel. 601233434
Z powodów ewentualnych ograniczeń Covid 19 i nieprzewidywalnej dalszej sytuacji ekonomicznej w kraju - zastrzegamy możliwość zmiany terminu, zakresu imprezy, lub jej całkowitego odwołania.

Informujemy, że w lipcu 2021 roku złożyliśmy wniosek o rejestrację znaku towarowego „Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race do Urzedu Patentowego".

Zgodnie z obowiązującym prawem od tego terminu rozpoczęła się już ochrona znaku w rozumieniu art.123 ustawy Prawo Własności Przemysłowej. W efekcie jakiekolwiek inne podmioty od tego terminu nie mogą posługiwać się w/w znakiem, pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

Oświadczenie Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl:
W związku z dalszym nieuprawnionym i bezprawnym wykorzystaniem naszego znaku towarowego przez Pana Sławomira Turniaka i Klub Żeglarzy Samotników informujemy, że:
Fundacja Żeglarska Sailportal.pl prowadzi działania mające na celu ochronę praw do w/w znaku. Działania prawne prowadzone są przeciwko Sławomirowi Turniakowi, Klubowi Żeglarzy Samotników i w stosunku do innych podmiotów rozpowszechniających i publikujące informacje wykorzystujące bez naszej zgody w/w chroniony znak towarowy.

Poniżej link do komunikatów Baltic Polonez Cup Race:
http://www.portalzeglarski.com/news_sailportal,7411.html
Z Wyrazami Szacunku
Prezes Zarządu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl
Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza
Krzysztof Krygier

17.10.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza ? - CD

Szanowni Państwo:

Informujemy, że nadal kontynuujemy działania prawne w celu zabezpieczenia praw do organizacji Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza przez Fundację Żeglarską Sailportal.pl.

Reaktywowaliśmy tę imprezę w 2010 roku po 27 latach przerwy w jej organizacji.

Nie wyobrażamy sobie, aby ktokolwiek bez porozumienia z nami , bez naszej wiedzy i zgody przejął trud i wysiłek, który włożyliśmy w organizację tej imprezy przez ostatnie jedeneście lat. Nie zamierzamy również przekazywać historycznego Pucharu Poloneza, który został nam przekazany przez historycznego fundatora Edmunda Bąka.

Niestety nasza korespondencja wysyłana do autora kradzieży naszych regat: Pana Sławomira Turniaka i do Klubu Żeglarzy Samotników wróciła ponownie nieodebrana. Nie otrzymaliśmy również żadnej odpowiedzi na wcześniejszą korespondencję wysyłaną drogą e-mailową.

Dane rejestrowe Klubu Żeglarzy Samotników zawarte w dokumentach rejestrowych UM Szczecin wydają się nieaktualne - znajdują się tam dane kontaktowe (adres, telefony, maile) należące do  Ś.P. Janusza Charkiewicza, poprzedniego zmarłego komandora klubu - jak rozumiemy są to dane nieaktualne od kilku lat.

W związku z tym naszą korespondencję wysyłamy na dwa adresy: adres nowego komandora KŻS Sławomira Turniaka i na stary adres KŻS podany w dokumentach rejestrowych KŻS - od lipca 2021 nasza korespondencją pozostaje bez odpowiedzi.

Przypomnimy, że w lipcu 2021 Fundacja Żeglarska Sailportal.pl wystąpiła o rejestrację nazwy "Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race" - jako znak towarowy do Urzędu Patentowego. Zgodnie z obowiązującym prawem od tego momentu nazwa podlega ochronie. Od lipca 2021 Fundacja Żeglarska Sailportal.pl domaga się od Pana Sławomira Turniaka i Klubu Żeglarzy Samotników zaniechania wykorzytsania tej nazwy jak również likwidacji fałszywej strony i fan page na FB Regat Poloneza.

Będziemy informować o postępach w/w sprawy.

Z Wyrazami Szacunku

Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza

Prezes Zarządu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

Krzysztof Krygier


Komunikat 7 

12.08.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza? - CD

Kolejne nieuprawnione użycie znaku towarowego przez organizatorów plagiatu Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza?

W dniu dizsiejszym 12.08.2021 ze zdziwieniem znaleźliśmy na materiałach plagiatu Regat Poloneza logo Akademii Morskiej ze Szczecina z dopiskiem "Współorganizator" .

Skontaktowaliśmy się natychmiast z działem marketingu i z działem prawnym Akademii Morskiej w Szczecinie, uzyskaliśmy następujące informacje:

Akademia Morska zaprzecza, aby była współorganizatorem plagiatu Regat Poloneza, dział prawny wskazuje, że użyto w tym wypadku znaku towarowego Akademii Morskiej bez jej zgody.

Według Działu prawnego Akademii Morskiej w Szczecinie użyczono statek Nawigator do zabezpieczenia imprezy, nie ma mowy o tym aby Akademia Morska uczestniczyła w organizacji plagiatu Regat Poloneza.

Print Screeny wykonane 12.08.2021 na portalu społecznościowym FB - strona plagiatu Regat Poloneza:

Lista startowa ORC + Lista startowa Open

 

 


Komunikat 7

11.08.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza? - CD

Szanowni Państwo

Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza w roku 2021 zostały odwołane i prowadzimy prace nad organizacją edycji 2022. Pan Sławomir Turniak i Klub Żeglarzy Samotników w sposób nieuprawniony (bez naszej zgody) używa nazwy imprezy, którą reaktywowaliśmy w 2010 roku i którą organizujemy do dziś, nasza Fundacja jest w posiadaniu Pucharu Poloneza, który jest nagrodą główną w naszych regatach i nie planujemy przekazywać go bez uzgodnienia innym podmiotom.

Informujemy, że pomimo naszemu zdecydowanemu sprzeciwowi Pan Sławomir Turniak i KŻS nie zaniechali organizacji kopii naszej imprezy, nie zaniechali również wykorzystywania nazwy naszej imprezy, nie zlikwidowali fałszywych stron www i fałszywego fan page naszej imprezy które stworzyli.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Pana Sławomira Turniaka i KŻS na nasze pisma, Sławomir Turniak i KŻS nie odebrali również korespondencji przesłanej przez naszego adwokata.

Oświadczamy że: nadal nie wyrażamy zgody na wykorzystanie nazwy naszej imprezy do organizacji kopii naszych regat, nie uzgadniano i nie konsultowano z nami jej wykorzystania, zdecydowanie protestujemy przeciwko takim rozbójniczym i działaniom.

Poniżej część treści pisma jakie zostało przesłane zainteresowanym stronom:

"W imieniu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl wzywam do zaniechania do 4 sierpnia 2021 r. posługiwania się i publikowania w jakimkolwiek celu i w jakiejkolwiek formie tekstów i znaków dotyczących "Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza", a w tym do usunięcia strony internetowej http://www............pl/ oraz Fan Page'a na Facebook'u - "Plagiat Regat Poloneza" - pod rygorem skierowana sprawy na drogę sądową oraz żądania odszkodowania. Wyjaśniam, że wezwanie dotyczy Pana Sławomira Turniaka zarówno jako osoby fizycznej, jak i jako reprezentanta Klubu Żeglarzy Samotników (KŻS). Nadto zaznaczam, iż Fundacja Żeglarska Sailportal.pl złożyła zgłoszenie znaku towarowego "Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Race Cup" w Urzędzie Patentowym, a więc rozpoczęła się już ochrona w rozumieniu art. 123 ustawy Prawo własności przemysłowej. W efekcie jakiekolwiek inne podmioty nie mogą posługiwać się w/w znakiem, pod rygorem odpowiedzialności prawnej"

W celu wyegzekwowania naszych praw Fundacja Żeglarska Sailportal.pl w najbliższych dniach złoży pozew do sądu przeciwko Sławomirowi Turniakowi i KŻS, będziemy dochodzili naszych praw na drodze sądowej.

Z Wyrazami Szacunku

Prezes Zarządu Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza

Krzysztof Krygier


Komunikat 6 

26.07.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza ?- CD

W związku z dalszymi działaniami Pana Sławomira Turniaka i Klubu Żeglarzy Samotników zmierzającymi do kradzieży organizacji Bałtyckich Regat Samotnych Żegarzy o Puchar Poloneza, Fundacja Żeglarska Sailportal.pl rozpoczyna działania prawne mające na celu zabezpieczenie praw fundacji do organizacji regat, które reaktywowaliśmy w 2010 roku po 27 letniej przerwie w organizacji tej imprezy.

Fundacja Żeglarska Sailportal.pl dokonała zgłoszenia rejestracji znaku towarowego "Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race" w Urzędzie Patentowym.

Jednocześnie wystosowane zostały pisma od Fundacji i od pełnomocnika Fundacji do Pana Sławmomira Turniaka i KŻS o zaniechanie używania zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego.

Czekamy na odpowiedź i reakcję w/w


Komunikat 5

24.07.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotniych Żeglarzy o Puchar Poloneza ?CD

Przesyłamy pismo jakie wysłaliśmy dzisiaj do Prezesa Marcina Raubo, Zarządu i Biura Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Pismo w dole artykułu w załączniku.


Komunikat 4

24.07.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotniych Żeglarzy o Puchar Poloneza ? CD.

Szanowni Państwo

W związku z tym, że na fałszywej stronie internetowej Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, którą uruchomił w dniu wczorajszym Klub Żeglarzy Samotników umieszczono nieprawdziwe informacje dotyczące reaktywacji i organizacji naszej imprezy od 2010r, jak również umieszczono częściowo nieprawdziwe informacje dotyczące organizacji edycji historycznych, prześlemy w najbliższym czasie do Klubu Żeglarzy Samotników Żądanie sprostowania nieprawdziwych treści.

Obok link do historii Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza KLIKNIJ

Z Wyrazami Szacunku

Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza

Prezes Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

Krzysztof Krygier


Komunikat 3

24.07.2021

Kradzież Bałtyckich Regat Samotniych Żeglarzy o Puchar Poloneza ? CD.

Szanowni Państwo

W dniu wczorajszym uruchomiono (fałszywy profil na FB i fałszywą witrynę internetową naszych regat) - rozpoczynamy zdecydowane kroki prawne w celu ochrony naszych praw. W tej chwili możemy już mówić o jawnej kradzieży naszej jedenastoletniej pracy.

Będziemy informowali o postępach w/w działań.

Bardzo prosimy wszystkich o wsparcie nas w walce o nasze prawa w zaistniałej sytuacji.

Z Wyrazami Szacunku

Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza

Prezes Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl

Krzysztof Krygier


Komunikat 2

20.07.2021

W związku z próbą nielegalnego przejęcia organizacji naszej imprezy publikujemy nasze oświadczenie w tej sprawie:

Szanowni Państwo
1. Po pierwsze chcielibyśmy poinformować, że prowadzimy już działania organizacyjne nad kolejną edycją Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race 2022.
Bardzo serdecznie zapraszam do kibicowania, uczestnictwa i oczywiście wsparcia w roku kolejnym.
2. Po drugie chcielibyśmy Państwa poinformować o bardzo przykrym incydencie jaki nas spotkał:
W dniu 20.07.21 otrzymaliśmy przedziwny e-mail od Prezesa Klubu Żeglarzy Samotników Pana Sławomira Turniaka z informacją, cytuję:
"Klub Żeglarzy Samotników podjął decyzję o organizacji w bieżącym roku naszej imprezy" ???? !!! , KŻS oczekuje od nas również przekazania głównej nagrody naszej imprezy "Pucharu Poloneza", który od 11 lat wręczamy naszym uczestnikom .!!!!! ?????
Jesteśmy zażenowani próbą bezprawnego i ordynarnego przejęcia organizacji naszej imprezy, w związku z tym oświadczamy:
 Jedynym i wyłącznym organizatorem Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza „Baltic Poloneza Cup Race" jest od 2010 roku Fundacja Żeglarska Sailportal.pl !!!!!
  Klub Żeglarzy Samotników nie kontaktował się z nami w celu jakichkolwiek konsultacji, propozycji współpracy, przekazania organizacji regat - etc - stąd otrzymany mail od Pana Sławomira Turniaka traktujemy jako niepoważny i wysoce niestosowny, wręcz bezczelny.
 Kilka lat temu KŻS próbował nielegalnie za naszymi plecami zastrzec nazwę „Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza" jako znak towarowy - Urząd Patentowy po wniesieniu przez nas zastrzeżenia odrzucił taki wniosek - dodam, że KŻS nigdy nie był organizatorem Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, ani nie uczestniczył aktywnie w organizacji i w pozyskaniu środków na organizację imprezy, nie ma do tej nazwy jak i do samej organizacji żadnych praw !!!!
 Informujemy, że główną nagrodą w w/w regatach jest historyczny Puchar Poloneza przekazany nam przez historycznego Fundatora Śp. Edmunda Bąka. Puchar Poloneza jest w naszym posiadaniu i wygrywają go co roku nasi uczestnicy. Nie planujemy przekazywać go innemu organizatorowi jako nagrody w bliżej nieokreślonej innej imprezie, a w szczególności organizatorowi który w sposób bezczelny bez żadnych wcześniejszych konsultacji oczekuje jego przekazania .... etc.
 W związku z powyższym - traktujemy działania Klubu Żeglarzy Samotników i Pana Sławomira Turniaka jako nielegalne i wysoce nieetyczne, traktujemy je jako próbę nielegalnego przejęcia imprezy, wykorzystanie jej nazwy i naszego jedenastoletniego dorobku organizacyjnego i finansowego jako organizatora. Traktujemy to również jako próbę destabilizacji kolejnych edycji naszej imprezy !!!!!
 Nie wyrażamy zgody na używanie nazwy naszych regat: Bałtyckie Regaty Żeglarzy Samotników o Puchar Poloneza i lub Baltic Polonez Cup Race - przez innego organizatora, nie wyrażamy również zgody na wykorzystanie przez niego jakichkolwiek materiałów ze strony głównej naszych regat www.regaty-poloneza.pl, www.portalzeglarski.com - a w szczególności na wykorzystanie materiałów zamieszczonych w naszych witrynach bez jakichkolwiek konsultacji z nami i bez naszej zgody.
 Informujemy, że w przypadku prób wykorzystania naszej nazwy i lub jakichkolwiek materiałów z naszych stron przez innego organizatora w celu dezinformacji naszych uczestników, partnerów, patronów, w celu wykorzystania naszego jedenastoletniego dorobku, prób podszywania się pod naszą fundację, podszywania się pod organizatora Regat Poloneza, oraz prób zdestabilizowania organizacji kolejnych edycji naszej imprezy - podejmiemy bardzo zdecydowane kroki prawne.
3. Uczulamy naszych uczestników, patronów i partnerów:
Jedynym i wyłącznym organizatorem Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza jest Fundacja Żeglarska Sailportal.pl, żadna inna organizacja nie jest upoważniona do występowania w naszym imieniu i jako organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race.

W przypadku prób występowania w naszym imieniu, podszywania się pod Fundację Żeglarską Sailportal.pl, podszywania się pod organizatora Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, opublikowania materiałów zgłoszeniowych do regat, wystąpienia o wsparcie finansowe, patronat, licencję na prowadzenie regat  etc. - o natychmiastowe poinformowanie nas o takiej sytuacji - tel. 601233434 bluefin@interia.pl.

Natychmiast podejmiemy odpowiednie kroki prawne.
O zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy dział licencji PZŻ, Komisję Żeglarstwa Morskiego PZŻ, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, oraz wszystkich naszych partnerów i patronów.
Z Wyrazami Szacunku
Prezes Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl
Organizator Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza „Baltic Polonez Cup Race"
Krzysztof Krygier
#regatypoloneza
#balticpolonezcuprace


Komunikat nr 1

Odwołujemy organizację naszej imprezy z powodu pandemii Covid 19 w roku 2021

XXI edycja Regat Baltic Polonez Cup Race 2022 i V Mistrzostwa Samotników i Załóg Dwuosobowych planowane są w sierpniu 2022 r.

Już prowadzimy prace nad organizacją kolejnej edycji.

W związku z dalszym rozwojem imprezy poszukujemy:
- Sponsora Strategicznego
i (lub)
- Poważnego Inwestora, który podejmie się finansowania i organizacji imprezy w kolejnych sezonach.

Wiecej informacji o imprezie KLIKNIJ


Zainteresowane wsparciem i organizacją imprezy: instytucje, firmy, osoby prywatne prosimy o kontakt z Fundacją Żeglarską Sailportal.pl
Komandor regat: Krzysztof Krygier
mail bluefin@interia.pl
telefon: 601233434


Konto do wpłat darowizn:

Fundacja Żeglarska Sailportal.pl

ul. Nowowiejska 1F/6 71-219 Bezrzecze

REGON: 363984890, NIP: 8513193385

Numer KRS: 0000608148

Koniecznie z dopiskiem: „Darowizna na rzecz działalności statutowej Fundacji Sailportal.pl”

Konto: M-bank 24114020040000320276130897

 

#baltyckieregatysamotychzeglarzyopucharpoloneza

#regatypoloneza

#balticpolonezcuprace

Załączniki:
Pismo do ZOZŻ - 24.07.2021« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Skomentuj powyższy artykuł

  Aby dodać komentarz, zaloguj się

Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek


Zamknij okno [x]