KWR KALENDARZ

grudzień »

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NEWS
02.07.13
- KWR Sailnews
« POWRÓT

Nowa formuła przeliczeniowa dla jachtów turystycznych NHC


Andrzej Armiński

Wielka Brytania wprowadza nowy system przeliczania wyników regat jachtów turystycznych

Od początku sezonu 2013 narodowy związek żeglarki w Wielkiej Brytanii - Royal Yachting Association (RYA) - wprowadził National Handicap for Cruisers (NHC) jako jedyny krajowy system przeliczeniowy dla wszystkich regat jachtów turystycznych. Jednocześnie wyszedł z użycia, cieszący się coraz mniejszym zainteresowaniem, Portsmouth Yardsitck (PY).

NHC jest system przeliczeniowym dla jachtów turystycznych, dający klubom ujednolicony sposób przeliczania regat. Przepisy mieszczą się na jednej kartce papieru (Załącznik nr 1). NHC ma zachęcać do masowego udziału w regatach żeglarskich i może być stosowany równolegle z angielsko-francuskim systemem pomiarowym IRC.

Oto trzy elementy nowego systemu, które przyczyniły się do wzrostu zainteresowania regatami:

1. Zmienny w czasie wyróżnik przeliczeniowy NHC, automatycznie korygowany na podstawie wyników regat.

2. Dwie kategorie regat: dla flotylli klubowych i otwarte.

3. Podwójne wyniki regat: dla wszystkich jachtów i dodatkowo dla jachtów z pomiarami.

1. Wyróżnik przeliczeniowy NHC

NHC wykorzystuje znaną, stosowaną w wielu krajach ideę polegającą na analizie i automatycznym korygowaniu wyróżników przeliczeniowych na podstawie osiągów jachtu w ostatnich wyścigach. NHC wyznacza wyróżniki przeliczeniowe indywidualnie dla każdego jachtu, ponieważ nawet jachty tego samego typu różnią się wielkością i konfiguracją żagli, liczbą osób załogi, masą jachtu, wyposażeniem, typem silnika, liczbą koi i innymi czynnikami, które trudno wychwycić w pomiarach jachtów.

Wszystkie jachty biorące po raz pierwszy udział w regatach NHC otrzymują wyróżnik początkowy, wzięty z listy bazowej opublikowanej przez RYA. Lista bazowa zawiera obecnie (stan na marzec 2013) wyróżniki bazowe dla około 1200 typów jachtów. Jeśli dany typ jachtu nie występuje na liście bazowej, RYA przydziela mu wyróżnik bazowy na podstawie danych katalogowych jachtu lub udostępnia organizatorowi regat kalkulator wyróżników bazowych, aby umożliwić samodzielne wyliczenie wyróżników bazowych dla wszystkich zgłoszonych jachtów.

Wyróżniki podane są w formie mnożnika czasu TCF (np. 1.003), który jest używany do obliczenia czasu korygowanego jachtu, według którego klasyfikuje się jachty w regatach.

W pierwszym z wyścigów w cyklu regat, w którym startuje jacht, jego czas zostaje przeliczony przy użyciu wyróżnika bazowego. Po każdym wyścigu jacht automatycznie otrzymuje zmodyfikowany, indywidualny wyróżnik przeliczeniowy, który będzie użyty w kolejnym wyścigu. Prosta a jednocześnie skuteczna metoda korygowania wyróżnika przeliczeniowego oparta na analizie dotychczasowych osiągów jachtu jest sercem systemu (Załącznik nr 2).

Gdy jacht wystartuje w regatach na innym akwenie, z inną flotyllą jachtów, ponownie zaczyna od wyróżnika bazowego. Proces modyfikacji jego wyróżnika rozpoczyna się od nowa, tym razem w odniesieniu do nowej flotylli jachtów i nowego akwenu. 2

Wszystko czego potrzebuje organizator regat systemu NHC, to uznane przez RYA oprogramowanie do przeliczania wyników regat, do którego wprowadza się podstawowe informacje o wyścigu, takie jak: nazwa jachtu, numer na żaglu i czas mety. Program samodzielnie wylicza wyniki regat i automatycznie, bez udziału operatora, modyfikuje wyróżniki przeliczeniowe. Z punktu widzenia obsługi programu nic się nie zmienia w stosunku do obecnego stanu.

2. Kategorie regat: cykl regat klubowych i regaty otwarte

NHC występuje w dwóch odmianach: klubowej i otwartej.

Pierwsza jest używana przez kluby przeprowadzające rozciągnięte w czasie cykle regat lokalnych, z udziałem tych samych jachtów. Dostosowanie wyróżników przeliczeniowych jest stosunkowo powolne.

Tryb otwarty jest przeznaczony dla konkretnej imprezy regatowej, odbywającej się w ciągu kilku następujących po sobie dni (na przykład przez weekend lub przez tydzień), a zgłoszone jachty nie ścigają się za sobą na co dzień. Dostosowanie wyróżników przeliczeniowych następuje stosunkowo szybko, co pozwala - już po niewielkiej liczbie wyścigów - uzyskać wysoką dokładność przeliczenia.

Jachty startujące w regatach otwartych zawsze zaczynają od wyróżnika bazowego. Po zakończeniu regat otwartych wyróżnik uzyskany w tych regatach traci ważność. Gdy jacht powraca na łono klubu, startuje ze swoim starym wyróżnikiem wypracowanym w regatach klubowych.

3. Podwójne wyniki regat

RYA bardzo zachęca kluby używające systemu NHC w regatach jachtów turystycznych, aby stosowały równolegle NHC i IRC. Oznacza to, że WSZYSTKIE jachty ścigają się RAZEM. Nie są dzielone na klasy NHC i IRC. Wszyscy startują razem, płyną na tej samej trasie i mają wspólną linię mety.

Wszystkie jachty są klasyfikowane według NHC i zwycięzcy dostają nagrody. Dodatkowo, te jachty, które posiadają ważne świadectwo pomiarowe IRC, są przeliczane według IRC i zwycięzcy otrzymują drugi zestaw nagród. Kluczem do sukcesu podwójnych wyników regat jest równorzędne traktowanie obu kategorii wyników i ich zwycięzców.

W regatach z użyciem NHC mogą startować razem wszystkie rodzaje jachtów, lecz system stworzono z myślą o jachtach turystycznych. RYA będzie aktywnie przeciwdziałać dominacji jachtów wyczynowych w klubowych regatach turystycznych.

* * *

Czy NHC jest potrzebny w Polsce i czy będzie działał w polskich realiach?

Zapraszam do dyskusji. Proszę o głosy użytkowników obecnego polskiego systemu: ORCi/KWR/bez przeliczenia. Jakie widzicie zagrożenia i problemy, a jakie korzyści dla siebie i dla środowiska? Najbardziej jestem ciekaw głosów tych, którzy czują się wykluczeni przez obecny system. Liczę na odpowiedzi od wytrawnych, jak i początkujących żeglarzy, a także od organizatorów regat. Jakie szanse dostrzegacie w NHC, a co Was w nim niepokoi?

Szczecin, 29 czerwca 2013 r. 

Andrzej Armiński
tel. 501 157279
aa@aarminski.com.pl

Często zadawane pytania na temat NHC

W naszym klubie jest kilka jachtów, które nie występują na liście bazowej. W jaki sposób możemy otrzymać wyróżniki bazowe dla tych jachtów?

Jeśli w klubie są jachty, które nie występują na liście bazowej, klub powinien wysłać e-mail do działu technicznego RYA ze zbiorczą listą tych jachtów, podając ich typ i długość kadłuba. Klub otrzyma zwrotnym e-mailem wyróżniki bazowe, które będą dodane do następnych wydań listy bazowej NHC.

Mamy w naszym klubie dwa jachty tego samego typu. Jeden ma klasyczny kil i stałą śrubę napędową. Drugi ma smukłą płetwę i składaną śrubę. Lista bazowa podaje tylko jeden wyróżnik bazowy dla tego typu jachtu. Jaką poprawkę należy zastosować dla jachtu z klasycznym kilem i stałą śrubą?

Nie należy stosować żadnych poprawek. Jachty tego samego typu różnią się wieloma szczegółami. Wszystkie one mają wpływ na osiągi jachtu. Ewolucyjny charakter NHC (systematyczne korygowanie wyróżnika wszystkich jachtów po każdym wyścigu) szybko uwzględni wpływ różnic pomiędzy jachtami. Dlatego wprowadzanie ręcznych poprawek jest niepotrzebne. W tym konkretnym przypadku stosowanie poprawki do wyróżnika bazowego dla jachtu z klasycznym kilem jest nie tylko niepotrzebne, lecz również może być niesprawiedliwe. Jacht ten może mieć przecież inne, korzystniejsze parametry, takie jak większe żagle czy mniejszą masę.

Czy jeśli jachty celowo będą żeglować poniżej swoich możliwości przez pierwszą część sezonu, to otrzymają wyróżnik, który pozwoli im łatwo wygrać drugą cześć sezonu?

Ponieważ NHC jest systemem wyrównawczym opartym na analizie osiągów, wyróżniki przeliczeniowe są korygowane po każdym wyścigu. Jeśli jacht zdecyduje się celowo żeglować słabo, jego wyróżnik przeliczeniowy stopniowo się obniży. Jacht musiałby znacznie obniżyć osiągi przez długi okres w pierwszej części sezonu, aby zagwarantować sobie zwycięstwo w późniejszej części sezonu. Gdy taki jacht zacznie żeglować zgodnie ze swoim rzeczywistym potencjałem, jego wyróżnik przeliczeniowy szybko wzrośnie i trudno mu będzie odrobić straty z początku sezonu. System działa w taki sposób, że wyróżniki przeliczeniowe rosną szybciej, gdy osiągi są dobre, a maleją wolniej, gdy jacht żegluje słabiej. Jachty muszą ciągle żeglować zgodnie ze swoim potencjałem, aby wygrać cykl regat.

Nasz klub ma dwa cykle regat w sezonie. Pierwszy to popołudniowe regaty w każdą środę, tylko dla członków klubu. Drugi, to dwa weekendowe mistrzostwa z dwoma krótkimi wyścigami każdego dnia, otwarte dla jachtów z innych klubów. Którą wersję programu NHC zastosować?

Popołudniowe regat w każdą środę powinny być przeliczane jako cykl regat klubowych, ponieważ w każdym wyścigu żegluje ta sama grupa jachtów, w powtarzalnych warunkach. Mistrzostwa weekendowe natomiast należy przeliczać jako regaty otwarte, ponieważ lista zgłoszeń będzie różniła się od typowej listy regat klubowych, a względne osiągi jachtów też będą różne. Ponadto jest mniejsza liczba wyścigów umożliwiających dostosowanie wyróżników tak, aby odzwierciedlały one rzeczywiste osiągi jachtów. 4

Czy przed udziałem w regatach NHC trzeba wykonać pomiar jachtu lub jakieś inne czynności przygotowawcze?

Nie są potrzebne żadne pomiary jachtu. System NHC ma zachęcić jak największą liczbę żeglarzy do udziału w regatach. Dlatego nie nakłada na uczestników regat wymogów technicznych. Wystarczy podać organizatorowi regat typ jachtu, a w przypadku jachtów nietypowych - dane katalogowe. Zostaną one użyte do wyznaczenia wyróżnika bazowego dla potrzeb pierwszego wyścigu. Już po pierwszym wyścigu wyróżnik ten będzie ewoluował w oparciu o czas jachtu na trasie regat, a nie na podstawie parametrów jachtu.

Czy będzie stosowany podział na klasy takie jak IRC, NHC i bez przeliczenia?

Wszystkie jachty ścigają się razem, nie są dzielone na klasy NHC, IRC. Jachtów bez przeliczenia nie ma, ponieważ każdy jacht otrzymuje wyróżnik przeliczeniowy NHC, bazowy lub modyfikowany.

Wszystkie jachty startują razem, płyną na tej samej trasie i mają wspólną linię mety. Czas trasy wszystkich zgłoszonych jachtów, niezależnie od typu, wielkości i wyposażenia, zostanie przeliczony według systemu NHC. Wszystkie jachty są klasyfikowane według NHC i zwycięzcy dostają nagrody.

Dodatkowo, te jachty, które posiadają ważne świadectwo pomiarowe IRC są przeliczane według IRC i zwycięzcy otrzymują drugi zestaw nagród.

System NHC nie zmusza do fragmentacji na klasy i tak zazwyczaj niewielkiej flotylli jachtów. Wyklucza też patologie: organizatorzy nie dokonują arbitralnych podziałów na klasy, a żeglarze nie mogą przenosić się pomiędzy klasami.

Czy komisja regatowa NHC będzie miała więcej pracy niż w obecnym systemie?

Komisja regatowa nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Analiza i modyfikowanie wyróżników przeliczeniowych odbywa się automatycznie wewnątrz programu do obliczania wyników regat, bez udziału operatora.

Czy w regatach NHC, oprócz jachtów turystycznych, mogą starować jachty wyczynowe, mieczowe lub wielokadłubowe?

W regatach z użyciem NHC mogą startować razem wszystkie rodzaje jachtów, choć system stworzono z myślą o typowych jachtach turystycznych. Wyróżniki przeliczeniowe jachtów o specjalnej konstrukcji podlegają w systemie NHC ewolucji, dążąc do zrównania ich szans z jachtami turystycznymi. Nikt nie jest faworyzowany ani wykluczony.

RYA będzie aktywnie przeciwdziałać dominacji jachtów wyczynowych w klubowych regatach turystycznych.

Celem jaki stawia przed sobą RYA jest zachęcanie początkujących regatowców do wspólnego startu w regatach i do podnoszenia poziomu. Najbardziej zmotywowani, po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, mogą dodatkowo próbować sił w formule pomiarowej IRC. 5

Załącznik nr 1

Royal Yachting Association (RYA)

National Handicap for Cruisers (NHC)

Rules and Guidance for Clubs

©2013, Polish translation by Andrzej Armiński

Przepisy RYA NHC

Definicje

Podkreślenie oznacza, że określenie jest użyte w poniżej zdefiniowanym znaczeniu.

Wyróżnik bazowy (BN): Początkowy wyróżnik przeliczeniowy uzyskany z obliczeń wykorzystujących pomiary. Wyróżniki bazowe są wyszczególnione na liście bazowej opublikowanej na stronie RYA NHC.

Lista bazowa (BL): Lista standardowych wyróżników przeliczeniowych opublikowana przez RYA. Lista ta zawiera wyróżniki bazowe dużej liczby typów jachtów turystyczno-regatowych.

Wyróżnik klubowy (CL): Wyróżnik przeliczeniowy, który jacht osiąga z upływem czasu. Jest stosowany w cyklu regat klubowych. Po zakończeniu regat oprogramowanie do obliczania wyników regat wyznacza nowy wyróżnik przeliczeniowy, który będzie stosowany w następnych regatach cyklu.

Cykl regat klubowych: Cykl regat, w którym wszystkie jachty są regularnymi uczestnikami regat przeprowadzanych przez klub lub kluby. Cykl regat klubowych jest zazwyczaj rozciągnięty w czasie i na ogół nie odbywa się w kolejnych dniach. W jego skład mogą wchodzić np. regaty w weekendy i w środowe popołudnia.

Regaty otwarte: Seria wyścigów, w której startują jachty nie będące regularnymi uczestnikami regat przeprowadzanych przez klub lub kluby. Wyścigi zazwyczaj trwają przez kilka kolejnych dni, np. od poniedziałku do piątku.

Przepisy podstawowe

1. Klub używający listy bazowej NHC lub kalkulatora wyróżników bazowych NHC musi używać uznanego modułu przeliczającego wyróżniki w oprogramowaniu do obliczania wyników regat. Obecnie uznane programy to: SailWave, HAL i Sail100 (stan na 1 marca 2013).

2. W regatach otwartych do obliczenia wyników pierwszego wyścigu stosuje się dla wszystkich jachtów ich wyróżniki bazowe.

3. W cyklu regat klubowych wszystkie jachty zaczynają od swojego wyróżnika bazowego, gdy startują w pierwszym wyścigu w tym klubie. W kolejnych wyścigach cyklu regat klubowych w tym klubie, jachty używają swojego wyróżnika klubowego.

4. Jachty nie używają swojego wyróżnika klubowego w cyklu regat klubowych w innych klubach. Jeśli jacht startuje w cyklu regat klubowych w innym klubie, jego wyróżnik w pierwszym wyścigu, w którym uczestniczy jest wyróżnikiem bazowym, zgodnie z przepisem 3.

Obliczanie wyników regat

O miejscu w regatach decyduje czas korygowany. Jacht o najmniejszym czasie korygowanym zajmuje pierwsze miejsce, itd.

Czas korygowany oblicza się następująco: C = E * NHC# 6

 

gdzie:

C - czas korygowany

E - czas trasy

NHC# - wyróżnik przeliczeniowy stosowany w danym wyścigu.

Wszystkie czasy korygowane zaokrągla się do pełnej sekundy. 0.5 sekundy zaokrągla się w górę.

Powyższe przepisy stosuje się do klubów i jachtów uczestniczących w regatach z wyrównaniem przy użyciu RYA NHC, powiązanej listy bazowej i modułu przeliczeniowego w uznanym oprogramowaniu do przeliczania wyników regat. Klub lub organizator regat, który nie stosuje tych przepisów działa na szkodę systemu.

Wskazówki dla klubów

Poniżej zamieszczono wskazówki. Nie są one obowiązującymi przepisami i mają służyć jako poradnik dla klubów zamierzających stosować NHC w swoich regatach klubowych dla jachtów turystyczno-regatowych.

Ponieważ NHC jest ewolucyjnym systemem przeliczeniowym, wyróżnik przeliczeniowy każdego jachtu startującego w wyścigu będzie zmieniony przez oprogramowanie do obliczania wyników regat. Dlatego klub powinien zamieścić w instrukcji żeglugi następujący przepis: "Wyróżnik przeliczeniowy jachtu zostanie zmieniony po każdym wyścigu. Zmiana wyróżnika przeliczeniowego nie może być podstawą do zadośćuczynienia, co zmienia PRŻ 62".

Jeśli jacht zamierzający startować w regatach NHC jest typu, który nie występuje na liście bazowej, klub powinien skontaktować sie z działem technicznym RYA przesyłając zdjęcie jachtu i jak najwięcej informacji szczegółowych, w tym model, producenta, przybliżony rok projektu i budowy, itp., i wnioskować o nadanie wyróżnika bazowego. Jeśli RYA nie będzie mogło ustalić wyróżnika bazowego, dostarczy do kluby kalkulator wyróżników bazowych, który pozwoli klubowi wprowadzić dane katalogowe jachtu, w celu obliczenia wyróżnika bazowego.

Jeśli w klubie przeprowadzającym regaty według NHC są również jachty posiadające ważne świadectwa IRC, RYA bardzo zachęca, aby stosować podwójną punktację regat! Podwójna punktacja pozwala wszystkim jachtom ścigać się razem, niezależnie od tego, jakiego systemu przeliczeniowego używają. Dzięki temu unika się podziału i tak małej flotylli jachtów na klasy: klubową i IRC. Wszystkie jachty we flotylli przeliczane są według NHC, a jachty z ważnym świadectwem IRC dodatkowo klasyfikuje się według tej formuły. Wytrawni żeglarze zobaczą wyniki według IRC i NHC, a mniej doświadczeni zostaną sklasyfikowani tylko według NHC. Może się zdarzyć, że zwycięzca według NHC pokona zwycięzcę według IRC.

Weźmy taki przykład: w klubie ściga się dziesięć jachtów, cztery z nich mają ważne świadectwa IRC, a sześć nie ma. Wszystkie jachty startują razem i ścigają się na tej samej trasie. Po zakończeniu regat czasy wszystkich jachtów są przeliczane według NHC. Ogłoszony zostaje też drugi zestaw wyników, tylko dla jachtów z pomiarem IRC. Podwójna punktacja zachęca mniej wytrawnych żeglarzy do udziału w regatach i zapobiega fragmentacji flotylli. Wszystkie jachty zyskują, gdy żeglują w większej grupie. 7

Załącznik nr 2

Royal Yachting Association (RYA)

National Handicap for Cruisers (NHC)

Results Software Calculations

©2013, Polish translation by Andrzej Armiński

Poniżej przedstawiamy informacje dla członków komisji regatowych stanowiące przegląd obliczeń, które wykonuje uznane oprogramowanie, aby ustalić wyniki regat NHC i obliczyć wyróżniki przeliczeniowe jachtów, przeznaczone do stosowania w następnych wyścigach. Ten dokument może być również pomocny dla programistów, którzy chcą dołączyć moduł NHC do swojego oprogramowania. Jeśli jesteś programistą chcącym zaimplementować NHC, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z działem technicznym RYA.

Komputerowe Obliczanie Wyników

Obliczanie wyników wyścigu

Uznane oprogramowanie oblicza wyniki wyścigu (w regatach klubowych lub otwartych) w następujący sposób:

C = E * NHC#

gdzie:

C - czas korygowany, zaokrąglony do pełnych sekund

E - czas trasy z dokładnością do sekundy (gdy jacht ukończył wyścig)

NHC# - wyróżnik przeliczeniowy stosowany w danym wyścigu, wyrażony jako TCF - mnożnik czasu.

Przykład obliczeń pokazuje poniższa tabela Jacht

Czas trasy (E)

Wyróżnik NHC

Czas korygowany

Pozycja

Punkty

Boat 4

3448

0.964

3324

1

1

Boat 3

3548

0.939

3332

2

2

Boat 1

3527

0.966

3407

3

3

Boat 2

4610

0.819

3776

4

4

Boat 5

0

0.983

0

DNC

6

 

Foto Krzysztof Krygier


« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Skomentuj powyższy artykuł

  Aby dodać komentarz, zaloguj się

Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek


Zamknij okno [x]