KWR KALENDARZ

grudzień »

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NEWS
17.05.13
- KWR Sailnews
« POWRÓT

W roku bieżącym Regaty Poloneza obchodzą jubileusz 40 lecia rejsu Kuby Jaworskiego i Jerzego Siudego


Czterdzieści lat minęło ...... jak jeden dzień śpiewał Andrzej Rosiewicz, no i kolejna czterdziestka nadeszła:

Obchodzimy w bieżącym roku wspaniałą 40 rocznicę rejsu, który zapoczątkował powstanie Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza.

Dwóch wspaniałych polskich żeglarzy Kuba Jaworski i Jerzy Siudy wyruszyli w 1973r. samotnie do prywatnego wyścigu na trasie Świnoujście Christianso Świnoujście. Wystartowali na takich samych jachtach typu Taurus - wyniki tego prywatnego wyścigu nie są znane do dziś.

Przy tej wspaniałej okazji warto przybliżyć historię regat:

HISTORIA - BALTIC Single & Double Handed POLONEZ CUP RACE

(Od 2010 r kontynuujemy historię i tradycję Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza)

Inicjatorami samotnego ścigania się na Bałtyku byli kapitanowie Jerzy Siudy i Kazimierz Jaworski, którzy w 1973 roku urządzili „prywatne" samotne regaty  Świnoujście - Christianso – Świnoujście, na jachtach tego samego typu Taurus. Wyników nie znamy do dziś.

W roku 1974 powstał Jacht Klub WSM, pierwszym Komandorem został kpt. ż.w. Andrzej Jaśkiewicz, klub od tegoż roku został organizatorem Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy. Patronat Regatami objął JM Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie - doc. mgr kpt. ż w.  Eugeniusz Daszkowski a dla upamiętnienia rejsu kpt. Krzysztofa Baranowskiego dookoła świata, Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy nazwano Regatami o Puchar „POLONEZA", jachtu symbolu polskiego samotnego żeglarstwa wyczynowego. Organizatorem pierwszej edycji regat został Piotr Stelmarczyk ówczesny pracownik J.K. WSM, kolejne edycje były organizowane przez Antoniego Brancewicza który objął funkcję komandora klubu. Niestety Jacht Klub WSM zakończył działalność pod koniec lat dziewięćdziesiątych i został rozwiązany, Regaty Poloneza odbywały się do roku 1983.

Kazimierz Jaworski i Jerzy Siudy planowali, aby start odbywał się cyklicznie 25 maja o godzinie 17, w rocznicę wejścia Krzysztofa Baranowskiego do Plymouth. W latach późniejszych zmieniono datę startu na czerwiec - aktualnie regaty odbywają się cyklicznie w sierpniu.

Kapitan Krzysztof Baranowski Na jachcie „Polonez" był honorowym uczestnikiem II Regat w roku 1974,  w roku 1977 odbyły się po raz pierwszy w obsadzie międzynarodowej. Wystartował znany żeglarz Czechosłowacji - Richard Konkolski z Jacht Klubu Bohumin. Aktualnie - od roku 2011 w regatach biorą udział żeglarze Niemieccy. Aktualnie organizator prowadzi działania w celu rozpropagowania regat w innych krajach Bałtyckich.

Nagrodą główną, o którą walczą samotnicy, jest wieczysty „PUCHAR POLONEZA" ufundowany przez dyrektora Morskiej Stoczni Jachtowej im Leonia Teligi - Edmunda Bąka. Puchar otrzymuje kapitan jachtu, który w najkrótszym czasie przeliczeniowym pokonał trasę regat.

Trasa pozostaje nadal niezmienna - Świnoujście - minięcie lewą burtą grupy wysp Christiansø - do Świnoujścia NON STOP. Start honorowy w edycjach historycznych odbywał się w Szczecinie o godzinie 17:00 spod Wałów Chrobrego, natomiast start do wyścigu odbywał się następnego dnia w godzinach poobiednich z redy portu Świnoujście, w chwili obecnej w Szczecinie odbywa się co roku uroczyste zakończenie.

Historycznie do regat dopuszczone były jachty, których długość całkowita była nie mniejsza niż 9 m. i posiadały świadectwo pomiarowe IOR Mark II lub III. Warunkiem dodatkowym dopuszczenia do regat było: uzyskanie indywidualnej, pisemnej zgody PZŻ na udział w regatach, oraz  uzyskanie w Orzeczeniu Zdolności Żeglugowej i w Karcie Bezpieczeństwa wydanej przez Urząd Morski adnotacji, że jacht jest dopuszczony do żeglugi 1-osobowej. Upływ czasu nie do końca zmienił przepisy - w chwili obecnej kapitanowie jachtów posiadających kartę bezpieczeństwa muszą również występować o wydanie indywidualnej karty bezpieczeństwa dla żeglarza samotnika i jego jachtu.

Warunkiem dopuszczenia do regat było złożenie pisemnego oświadczenia uczestnika startującego po raz pierwszy o jego uprzednim udziale i ukończeniu Regat Samotnych Żeglarzy na Jeziorze Dąbskim lub podobnych, co najmniej równorzędnych regat na innym akwenie, albo też złożenie oświadczenia sporządzonego w oparciu o dziennik o przeprowadzonym, samotnym treningu na jachcie zbliżonym typem i wielkością do jachtu zgłoszonego, na trasie minimum 20 Mm. pokonanej pod żaglami bez użycia silnika, z tym że trening musi być rozpoczęty i zakończony w tym samym porcie.

Obecnie dopuszczane do wyścigu są jachty dowolnej długości (aktualny rekordzista wielkości jachtu - Szymon Kuczyński pokonał trasę regat w roku 2012 na jachcie Lilla My typu Setka - 5 m dł. w 106 h) Aktualne warunki dopuszczenia do regat są publikowane w dokumentach danej edycji: wymagane jest spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa dotyczących jachtu i uczestnika.

Historycznym celem regat było popularyzowanie żeglarstwa, utrwalenie pamięci o rejsie wokółziemskim jachtu „POLONEZ" oraz umożliwienie treningu kandydatom do Transatlantyckich Regat Samotnych Żeglarzy.

Aktualne cele jakie stawia przed sobą organizator :

KONTYNUACJA TRADYCJI I HISTORII: Bałtyckich Regat Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza, oraz sukcesów polskich morskich żeglarzy regatowych

PROFESJONALIZM I PRESTIŻ: tworzenie nowej jakości organizacji topowych żeglarskich imprez sportowych

PROMOCJA MIAST, REGIONU i KRAJU: woj. zachodniopomorskie, Szczecin, Świnoujście, Polska

PROMOCJA i ROZWÓJ ŻEGLARSTWA PEŁNOMORSKIEGO: wpływ na kreowanie i rozwój polskiego morskiego żeglarstwa regatowego

PROMOCJA, TRENING i ROZWÓJ STARTUJĄCYCH ŻEGLARZY: stworzenie warunków do podnoszenia poziomu sportowego uczestników, promocja i budowanie ich wizerunku w sferze medialnej, oraz stworzenie możliwości do dalszego rozwoju indywidualnych morskich i oceanicznych projektów żeglarskich

STABILNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE - oferujemy: stabilną, cykliczną imprezę sportową o charakterze krajowym i międzynarodowym

INNOWACYJNOŚĆ: PIERWSZE I JEDYNE na Bałtyku Regaty korzystające z profesjonalnego satelitarnego Trackingu jachtów. Polonez Cup jako pierwsze morskie regaty pełnomorskie w Polsce od reaktywacji w 2010 - dzięki firmie X-Way zaczęły korzystać z systemu Trackingu GPRS, od roku 2012 r. Regaty Polonez Cup jako jedyne na Bałtyku i w Polsce korzystają z profesjonalnego dedykowanego dla regat rangi światowej - systemu Trackingu Satelitarnego Yellowbrick.

PASJA, POMYSŁ I KREACJA: dostosowujemy i rozwijamy regaty do oczekiwań żeglarzy, realizujemy kilkuletnie plany rozwoju

NAJDŁUŻSZE I NAJTRUDNIEJSZE - cykliczne regaty na Bałtyku o charakterze sportowym

UCZESTNICTWO TOPOWYCH ŻEGLARZY - do edycji 2013 zaprosiliśmy: K. Baranowskiego, Z. Gutkowskiego, R. Paszke, K. Strzyczkowskiego innych

PRZEMYŚLANE I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA PR - prowadzone są przez cały rok na wielu płaszczyznach

W chwili obecnej organizatorzy Baltic Polonez Cup starają się kontynuować powyższe cele: wielu aktualnych uczestników traktuje tę imprezę jako trening do swoich przyszłych projektów żeglarskich: wielu z nich zrealizowało i realizuje kolejne ambitne plany żeglarskie (Radosław Kowalczyk, Edward Zając, Krystian Szypka, Kuba Strzyczkowski i wielu innych).

Wprowadzenie grup dwuosobowych w 2013 r ma wspomagać przygotowanie i trening polskich żeglarzy do startów w Światowych regatach dwuosobowych, oraz ma być najlepszym treningiem i motywatorem do przyszłego żeglowania samotnego.

REAKTYWACJA REGAT POLONEZ CUP i XI EDYCJA w 2010 r.

W 2010 roku Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza reaktywowano po 27 letniej przerwie w ich organizacji.  Dodajmy, że decyzję o reaktywacji Regat Poloneza podjął Krzysztof Krygier - zapadła ona 1 maja 2010r, po oficjalnym ogłoszeniu pisemnej informacji prasowej Piotra Stelmarczyka: "Informuję, że przygotowywane przez Jacht Klub AZS i Klub Żeglarzy Samotników Polsko-Niemieckie Regaty Samotników "Pomerania" na trasie (Świnoujście - Ronne Bornholm - Świnoujście) ze względów finansowych w tym roku nie odbędą się".

Regaty Pomerania miały być organizowane, na trasie podobnej do Regat Poloneza. Radek Kowalczyk i Krzysztof Krygier byli zgłoszeni do tych regat i byli zawiedzeni ich odwołaniem. Po ogłoszeniu że regaty Pomerania się nie odbędą postanowili we dwóch (wzorem Kazimierza Jaworskiego i Jerzego Siudego) ruszyć do regat we dwóch na swoich jachtach na historycznej tradycyjnej trasie Świnoujście - Christianso - Świnoujście - wszystkimi działaniami organizacyjnymi zajął się Krzysztof Krygier i www.portalzeglarski.com - Krzysztof Krygier jest v-ce komandorem YKP Świnoujście i jednocześnie morskim żeglarzem regatowym ze Szczecina. Wsparcia udzielili:

Sponsorzy: firma Spedycyjna CSL, Targi Poznań Boatshow, X-Way

Zakończenie Regat odbyło się dzięki uprzejmości Piotra Stelmarczyka i J.K. AZS Szczecin wraz z zakończeniem Regat Unity Line na przystani J.K. AZS w Szczecinie. 

Sędzią głównym pierwszej edycji po reaktywacji była Marta Bielinowicz

Żeglarze korzystali z bazy udostępnionej dzięki uprzejmości Marka Słabego i Polskiej Fundacji Morskiej ze Świnoujścia. Pomoc meteorologiczną dla żeglarzy zapewnił Kazimierz Sawczuk.

Główną nagrodą regat pozostał oryginalny historyczny przechodni Puchar Poloneza. Dla kolejnych zwycięzców historyczny Puchar Poloneza przekazała żona ostatniego 3 krotnego zwycięzcy nieżyjącego już wspaniałego żeglarza Jerzego Madei. W pierwszej edycji po reaktywacji wystartowało 15 żeglarzy, do mety dopłynęli: Marcin Mrówczyński, Henryk Kałuża, Tomasz Chrząścik, Ryszard Klimek, Sławomir Turniak, Cezary Szymański, Andrzej Wojciechowski, Piotr Zorga, Krzysztof Krygier.

Główną nagrodę wręczała Ewa Madeja, żona ostatniego zwycięzcy Jerzego Madei z 1983 r. Puchar Poloneza zdobył organizator Krzysztof Krygier na jachcie Bluefin.Baltic Single & Double Handed Polonez Cup to impreza żeglarska o dużej tradycji i prestiżu, to jedne z najtrudniejszych regat pełnomorskich w Polsce i na Bałtyku.

XI Regaty Polonez Cup były pierwszymi w Polsce pełnomorskimi Regatami korzystającymi z Trackingu jachtów online. Dzięki Systemowi X-Way kibice i wszyscy zainteresowani mogli śledzić żeglugę jachtów online w internecie na stronie www.portalzeglarski.com.

Regatom towarzyszy wspaniała atmosfera żeglarska i niespotykane koleżeństwo wśród startujących żeglarzy.

Warunki meteorologiczne na trasie XI Regat były bardzo trudne, trasa do Christianso przebiegała przy kursach spinakerowych z siłą wiatru początkowo do 5 B potem wiatr osłabł, aż do zera. Droga powrotna była sprawdzianem dla umiejętności żeglarskich, wytrzymałości, solidności jachtów i ich skipperów - nadszedł spodziewany wcześniej sztorm z kierunków SW - czyli prosto w dziób w powrotnej drodze do Świnoujścia. Jachty halsowały pod wiatr przy sile wiatru od 5 B do 8 B.

XII EDYCJA REGAT POLONEZA w 2011r:

16 sierpnia 2011 roku o godzinie 09:00 komisja regatowa (sędzia główny: Jerzy Kaczor) na redzie portu Świnoujście dał sygnał do startu XII edycji regat - jachty ruszyły na tradycyjnej trasie regat o długości ponad 200 Mm: Świnoujście - Christiansø - Świnoujście.

Po raz kolejny regaty korzystały z Trackingu jachtów za pomocą urządzenia X-WAY, dzięki któremu można było kibicować żeglarzom online w internecie w trakcie wyścigu i obserwować ich pozycje na nowej stronie internetowej www.regaty-poloneza.pl i www.polonezcup.com

Warunki meteorologiczne w 2011 roku były przychylne i ulgowe dla żeglarzy, wiatry były zmienne od cisz po rzadkie porywy do 5B. Żegluga do Christiansø odbywała się półwiatrem. Po minięciu Christiansø jachty z początku stawki w drodze powrotnej przez większość trasy halsowały pod wiatr przy słabnącym wietrze, jachty które płynęły dalej z tyłu dzięki zmianom wiatru do mety dopłynęły jednym halsem.

W takich zmiennych warunkach dla osiągnięcia dobrego wyniku oprócz perfekcyjnego technicznego prowadzenia jachtów - kluczowe były decyzje taktyczne, oraz łut szczęścia ......

W edycji XII wystartowało 20 uczestników co było rekordem liczebności w całej historii regat. Puchar Poloneza zdobył Marek Lewenstein na jachcie Kiwi, pierwsze miejsce w grupie Open 1 i puchar KŻS zdobył najszybszy jacht regat super nowoczesny zbudowany z włókien węglowych s/y Stocznia Ustka klasy GP 33 pod dowództwem Andrzeja Glebowa, Edward Banaszak zajął 1 miejsce w grupie Open 2 na jachcie Trochus III, startowały również dwa jachty typu Taurus (to na jachtach tego typu wystartowali po raz pierwszy Kuba Jaworski i Jerzy Siudy) - na Karfim wystartował Andrzej Wojciechowski i zajął drugie miejsce w grupie KWR, na Zrywie wystartował reprezentujący barwy Centrum Żeglarskiego Szczecin - Mietek Ircha, największym jachtem była Bavaria 44 s/y Artortina z Edwardem Stachoniem, wystartowała również egzotyczna siatko-betonowa s/y Kohanka z Tomaszem Olszewskim. Pierwszym jachtem balastowo mieczowym w historii regat okazał się: s/y Sputnik (Tango 730s) z Mateuszem Stodulskim, najmniejszym jachtem po raz drugi okazał się s/y Holly o długości 6,4 m. pod dowództwem Edwarda Zająca. Krzysztof Krygier jako organizator po raz kolejny wystartował wraz z uczestnikami - z racji organizacji zrezygnował jednak z klasyfikacji w grupie KWR i został sklasyfikowany w grupie organizator.

Nowością w Regatach Polonez Cup był udział dwóch żeglarek: Joanna Pajkowska wystartowała na słynnym jachcie s/y Ania (Mantra 8,5), a Jolanta Długajczyk na Carterze s/y Polus. Wystartował również niepełnosprawny żeglarz z Niemiec Ralf Pritzkow. Oprócz wymienionych startowało oczywiście całe pozostałe grono znakomitych żeglarzy żeglujących solo.

Uroczyste zakończenie regat odbyło się 20 sierpnia w Szczecinie, w stylowych i kameralnych pomieszczeniach przyjaznej dla żeglarzy Galerii Kapitańskiej firmy Calbud. Zakończeniu regat towarzyszyły: galeria fotografii marynistycznej Marka Wilczka (można było podziwiać piękne fotografie o tematyce marynistycznej, oraz fotografie żeglarskie z XI i aktualne z XII edycji Regat Polonez Cup), wystawa archiwaliów Klubu Żeglarzy Samotników, oraz występ morsko - satyryczny Marka Majewskiego. Przybyło wielu znamienitych i znanych gości: oprócz startujących żeglarzy, na zakończenie przybyli m.in. były dyrektor stoczni Teligi Edmund Bąk - fundator Pucharu Poloneza w 1973 r., Piotr Stelmarczyk i Antoni Brancewicz - organizatorzy regat w latach 70, Andrzej Armiński słynny budowniczy jachtów oraz żeglarz ze Szczecina, przedstawiciele klubów, organizacji, sponsorów i partnerów, oraz wielu innych słynnych żeglarzy i sympatyków żeglarstwa.

XII Regaty nie odbyłyby się w takiej formie w 2011 r. bez sponsorów, partnerów i patronów:

Bardzo dziękujemy Sponsorowi złotemu: firmie Delphia Yachts Kot Sp.j

Bardzo dziękujemy Sponsorom srebrnym: firmie Henkel oraz marce Frekote, firmie Electropoli Galwanotechnika

Bardzo dziękujemy Sponsorom brązowym: X-way, Work Service, Poznań Boatshow, Bakista, Calbud, MK Consulting Group, Sailmedia, CSL, AST Sails, Bluefin

Bardzo dziękujemy patronom: , Miastu Szczecin, Klubowi Żeglarzy Samotników, Izbie Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

Bardzo dziękujemy Partnerom: Magazynowi Wiatr, Supercomp, Silverpol, OSIR Świnoujście, Telewizji Pomerania, YKP Świnoujście, Polskiej Fundacji Morskiej, Komendzie Policji w Świnoujściu, Centrum Żeglarskiemu Szczecin, Zachodniopomorskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu, Telewizji Świnoujście, Polskiemu Radiu Szczecin, TVP Szczecin, Grawerowi Piotrowi Nyczowi, Markowi Słabemu, Kazimierzowi Sawczukowi, Jerzemu Kaczorowi

RANKINGI I REKORDY - OD 2011r

Od 2011 roku odnotowywane są różnorodne rekordy regat - zobaczyć je można w zakładce rekordy na stronie regat, szczegółowe wyniki regat dostępne są w zakładce wyniki regat.

XIII EDYCJA REGAT POLONEZA w 2012 r.

13 sierpnia 2012 w bazie Regat Polonez Cup rozpoczęto XIII edycję Polonez Cup. Była to edycja wyjątkowa:

Ilość uczestników przerosła wszystkich oczekiwania - do startu zgłosiło się aż 40 samotników.

Do startu zgłosiło się kilku bardzo znanych żeglarzy m. in.: Roman Paszke, Kuba Strzyczkowski, i wielu innych

W 2012 roku organizatorzy Regat Baltic Polonez Cup nawiązały współpracę z profesjonalnym światowym dostawcą usług Trackingu Satelitarnego Yellowbrick - jachty w tym roku korzystały z urządzeń i systemu, który w profesjonalny sposób pozwala na wyjątkową wizualizację sytuacji na trasie regat, uczestników, jachtów, grup i wszelkich danych które mogą zaciekawić potencjalnych kibiców i osoby zainteresowane przebiegiem regat. Regaty Polonez Cup zostały pierwszymi regatami w Polsce i na Bałtyku korzystającymi z takiego profesjonalnego systemu.

Stworzono po raz pierwszy stacjonarną bazę regat służącą żeglarzom, usytuowana została ona obok nabrzeży nowej Mariny Jachtowej OSIR Wyspiarz w Świnoujściu. Z powodu narastających obowiązków organizacyjnych - Krzysztof Krygier po raz pierwszy nie wystartował w regatach - koordynował organizację w bazie regat w Świnoujściu.

Podczas tej edycji wystartowały po raz pierwszy dodatkowe grupy Class jachtów tego samego typu: wystartowały jachty klas: Delphia 40, Carter 30 - z powodów awarii niestety nie wystartowała stworzona wstępnie grupa jachtów Shipman 28.

Po raz pierwszy uczestnicy mogli korzystać z profesjonalnej podwójnej osłony meteorologicznej - dedykowanego serwera meteorologicznego stworzonego dla Regat Polonez Cup przez Kazimierza Sawczuka i Juliusza Orlikowskiego, oraz z pomocy portalu pogodadlazeglarzy.pl i firmy Navsim - dzięki którym żeglarze otrzymywali sms-y z prognozami pogody.

14 sierpnia roku o godzinie 11:05 sędzia główny: Jerzy Kaczor na redzie portu Świnoujście dał sygnał do startu XIII edycji regat - jachty ruszyły do wyścigu na tradycyjnej trasie. Dwa jachty zaraz po starcie musiały wrócić do portu aby naprawić awarie, Polled 2 z Jackiem Chabowskim doznał awarii sterociągów, a Magnolia z Mateuszem Szubskim zaczęła nabierać wody - po szybkiej naprawie oba jachty wyruszyły ponownie na trasę regat.

Warunki meteorologiczne w 2012 roku były po raz kolejny przychylne, prognozowano słabnące wiatry NE 2-4 B. W porównaniu do poprzednich edycji żeglarze musieli halsować do Christiansø. Niestety w początkowej fazie wyścigu wiatr zamiast słabnąć zaczął tężeć, dodatkowo sztorm przechodzący w tym czasie przez wschodni i środkowy Bałtyk spowodował bardzo wysoką i stromą martwą falę, która okazała się niszczycielska dla wielu urządzeń jachtowych (odnotowano wyjątkowo dużo awarii autopilotów), falowanie utrudniało żeglowanie po wschodniej stronie Bornholmu, która była rekomendowana przez meteorologów przed startem.

Po wycofaniu się obrońcy pucharu KŻS i faworyta tej edycji: prowadzącego w wyścigu Andrzeja Glebowa na Stoczni Ustce, na prowadzenie wysunął się Jerzy Jankowski na swoim jachcie Eljacht (Delphia 40). Eljacht jako pierwszy minął Christiansø i do mety zawzięcie walczył o pierwsze miejsce w grupie KWR, pierwsze miejsce bezwzględnie i o pierwsze miejsce w grupie Delphia 40.

Trzy jachty, trafiły w korzystne okienko pogodowe i wbrew wcześniejszym prognozom popłynęły dłuższą, ale osłoniętą od fali zachodnią stroną  Bornholmu - skorzystały na tym posunięciu taktycznym i dzięki temu dotarły do Christiansø, a później do mety w czołówce stawki. Był wśród nich czarny koń tej edycji Maciej Karpiński na  jachcie Papillon, który zdobył Puchar Poloneza (KWR) oraz był pierwszy na mecie w czasie bezwzględnym. Eljacht zajął 1 miejsce w grupie Delphia 40 i był drugim jachtem na mecie w czasie bezwzględnym.

W późniejszym okresie wyścigu po stronie zachodniej Bornholmu nastąpiła cisza .... Scorpena, a później Janeczka II, oraz Setka utknęły w tym miejscu na długie godziny, w tym czasie jachty żeglujące od strony wschodniej Bornholmu bezproblemowo żeglowały w sprzyjających wiatrach do mety. 

W drodze do Christiansø w czołówce żeglował również Kuba Strzyczkowski na swoim jachcie Delphia Trójka. Niestety po awarii autopilota stracił on sporo czasu na jego kalibrację, jego stratę w drodze powrotnej spotęgował brak spinakera i genakera.

Wspaniale żeglował Edward Stachoń na największym jachcie regat Bavarii 44 - zasłużenie na swojej Artotinie zajął 1 miejsce w grupie Open 1, wchodząc na metę ze splątanym genakerem na sztagu, drugie miejsce zajął Herwig Dressler na Bavarii 41 Lalelu.

W grupie Open 2 łatwo zwyciężył Radosław Kowalczyk na Calbudzie - dwóch głównych faworytów tej grupy niestety się wycofało - przez DNS Roman Paszke na Gemini 4, oraz przez DNF Edward Banaszak na Trochusie III.

W grupie Carter 30 zwyciężył Rafał Dmochowski na Bonito.

W grupie kobiet po raz kolejny statuetkę Liberty zdobyła Jolanta Długajczyk.

W tym roku nie został ustalony nowy rekord pokonania trasy Regat Polonez Cup, który wynosi 35h00m07s i należy do Andrzeja Glebowa na jachcie Stocznia Ustka (ustanowiony w 2011r).

Oprócz zwycięzców, mieliśmy również dwóch rekordzistów długości  pokonania czasu trasy - ambitny żeglarz Szymon Kuczyński na 5 metrowej Setce, oraz Jacek Guzowski na stalowym Eternity - płynęli w drodze powrotnej ramię w ramie i po ponad 106 godzinach żeglowania nie wycofując się z wyścigu konsekwentnie dopłynęli do mety. Szymon Kuczyński na Setce kilka miesięcy później przepłynął Atlantyk i zajął 1 miejsce w regatach Setką przez Atlantyk.

W edycji XIII - pecha miał Andrzej Wojciechowski na 40 letnim zasłużonym Karfim, niestety wycofał się z wyścigu tuż przed metą (przed wycofaniem się zajmował 8 pozycję w KWR).

Uroczyste zakończenie regat odbyło się 18 sierpnia w Szczecinie, w stylowych i kameralnych pomieszczeniach przyjaznej dla żeglarzy Galerii Kapitańskiej firmy Calbud.

Zakończeniu regat towarzyszyły: galeria fotografii z pleneru fotograficznego Nasza Łasztownia „Stara Rzeźnia", oraz wystawa archiwalnych planów jachtu Polonez, oraz recital Na Kursie i na Ścieżce Marka Majewskiego. Na zakończenie przybyło wielu znamienitych i znanych gości: oprócz startujących żeglarzy, na zakończenie przybyli m.in. dyrektor stoczni Teligi Edmund Bąk, przedstawiciele klubów, organizacji, przedstawiciele sponsorów i partnerów, oraz wielu innych słynnych żeglarzy i sympatyków żeglarstwa.

XIII edycję Baltic Polonez Cup wsparli:

Patron złoty: Miasto Szczecin

Sponsor Złoty: Delphia Yachts Kot

Sponsor Srebrny: Henri Lloyd

Patroni brązowi: Centrum Żeglarskie Szczecin, TV Pomerania, Miasto Świnoujście, OSIR Wyspiarz, Ocean Team

Sponsorzy brązowi: Łódź Boatshow, Eljacht, Bakista, Work Service, Pantaenius, Voith, MK Consulting Group, CSL, Calbud, Bluefin, Navsim, Helukabel

Patroni: Polska Fundacja Morska, Klub Żeglarzy Samotników, www.sailportal.pl, www.portalzeglarski.com

Partnerzy: Polskie Radio Szczecin, TV Świnoujście, TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Szkwał, Wiatr, Yachting Bodden, Duch Morza, YKP Świnoujście, ZOZŻ, WOZŻ,  pogodadlazeglarzy.pl, Sport Club, Komenda Miejska w Świnoujściu, Yellowbrick, Neptun, Kadruk, Grawer Piotr Nycz

Bardzo dziękujemy :)

TRWAJĄ PRACE ORGANIZACYJNE NAD KOLEJNĄ EDYCJĄ REGAT POLONEZA - 2013 r.

W związku z założonymi celami rozwoju imprezy organizator podjął odważną i przełomową decyzję o rozszerzeniu formuły Baltic Polonez Cup - po raz pierwszy w 2013r. oprócz grup samotników wystartują grupy dwu osobowe. Wprowadzenie grup dwuosobowych pozwoli na start żeglarzy, którzy przygotowują się do startów w Światowych regatach dwuosobowych, możliwość treningu dwuosobowego dla osób zainteresowanych żeglarstwem samotnym.

2013 r

Główna lista startowa została zamknięta na końcu marca 2013r - zgłosiło się ponad 65 jachtów i prawie 100 uczestników, od marca przyjmowane są dodatkwoe zgłoszenia na listę rezerwową

Dokumenty oraz zgłoszenia - dostępne są na stronie Regat od 01.03.2013.

www.polonezcup.com, www.regaty-poloneza.pl

Kontakt:

Krzysztof Krygier

tel. +48 601 233 434

mail: bluefin@interia.pl

ZWYCIĘZCY PUCHARU POLONEZA W LATACH:

ROK

K A P I T A N

JACHT

L

[m]

S

[m2]

KLUB

ILOŚC

JACHTÓW

1973

JAWORSKI Kazimierz

SIUDY Jerzy

OGAR

KARFI

10,57

10,57

60

54

JK PASAT

Stal-Stocznia

2

1974

JAWORSKI Kazimierz

OGAR

10,57

60

JK PASAT

16

1975

SIUDY Jerzy

KARFI

10,57

54

Stal-Stocznia

19

1976

GÓRALSKI Władysław

OGAR

10,57

60

JK WSM

7

1977

JAWORSKI Kazimierz

SPANIEL

11,58

66

JK PASAT

16

1978

SIUDY Jerzy

BUMERANG

13,19

80

Stal-Stocznia

18

1979

GOGOŁKIEWICZ Czesław

KARFI

10,57

54

Stal-Stocznia

11

1980

MADEJA Jerzy

UMBRIAGA

9,11

36

JK AZS

7

1981

MADEJA Jerzy

UMBRIAGA

9,11

36

JK AZS

5

1983

MADEJA Jerzy

UMBRIAGA

9,11

36

JK AZS

4

2010

KRYGIER Krzysztof

BLUEFIN

6,92

22

YKP Świnoujście

15

2011

LEWENSTEIN Marek

KIWI

7,3

30

J.K. Świt Skolwin

20

2012

KARPIŃSKI Maciej

Papillon

9,5

54

J.K. AZS Szczecin

40


« POWRÓT


Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Skomentuj powyższy artykuł

  Aby dodać komentarz, zaloguj się

Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem

 

Zamknij okno [x]

REJESTRUJ

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

E-mail:

REDAKCJA SAILPORTAL.PL

bluefin"at"interia.pl

Telefon komórkowy:

+48 601 233 434

Formularz KontaktowyImię i nazwisko
*  E-mail
*  Temat wiadomości
*  Treść wiadomości

* pola obowiązkowe
Aby wysłać formularz wpisz hasło z obrazka
obrazek


Zamknij okno [x]